logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Audibert-Lavirotte (F) - John D. Diehle Jr, 's-Gravenhage

audibert-lavirotte-1901-diehleadvertentie januari 1901

Maibohm (US) - Nedam, Roermond

maibohm-1920-nedamadvertentie mei 1920. Gebouwd 1916-1922, heette daarna Courier 1922-1924, daarna verdwenen.

Loreley (D) - Noteboom, Apeldoorn

In 1903 openden Willem en Christiaan Noteboom op Hoofdstraat 142/hoek Paslaan in Apeldoorn hun zaak Gebr. Noteboom genaamd. Behalve huishoudelijke artikelen verkochten zij ook rijwielen en auto’s, waaronder de Loreley. In 1907 adverteerden daarmee in het tijdschrift De Kampioen van de ANWB. Ook plaatsten zij een Loreley in een van hun etalages, waarmee ze natuurlijk veel belangstelling trokken. Uiteindelijk zouden drie generaties de winkel runnen totdat die helaas in 1981 in vlammen opging.

noteboom winkelpand 1907

Alpha (F) - Alpha Cyclecar, Paris

alpha-1913-rechtstreeksadvertentie 1913

Volgens Fons Alkemade is dit vrijwel zeker geen Alpha, maar een Franse Fournier. Hij betwijfelt dan ook sterk of deze auto ooit serieus is ingevoerd. Zo kort voor de oorlog kon het ook niets worden maar wellicht was het zelfs min of meer zwendel.

Alfa Romeo (I) - Continentale Automobiel Mij., Amsterdam / Haagsche Automobiel Mij., Den Haag

Na het faillissement van importeur Italia in 1923 en een oproep van de fabriek werd in 1924 de Continentale Automobiel Maatschappij benoemd tot nieuwe importeur van Alfa Romeo

Alfa 19241021 CAMadvertentie oktober 1924

Alcyon (F) - Hugo Smit, Amsterdam

alcyon-1905-hugo-smitadvertentie 1905. (Alcion moet zijn Alcyon).

Laurin & Klement (CS) - Sligting, Houwing & Co., Amsterdam / Apeldoorn

Laurin Klement 19190913 4Midden 1913 liet importeur Sligting, Houwing & Co. een nieuw pand bouwen in Apeldoorn. Hierboven een foto van de voorgevel van de Laurin & Klement-garage. Op de voorgrond staan niet alleen Laurin & Klement's, maar ook een paar Spykers (links). Verder een Fiat en een Ariès plus nog een paar moeilijk te identificeren auto’s (een Mors?).