logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Aanwijzingen voor inzenden van kopij door auteurs

Auteurs worden verzocht hun teksten en afbeeldingen voor het Conam Bulletin liefst per e-mail aan te leveren bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook de bijschriften bij foto's en andere afbeeldingen graag op deze wijze aanleveren. Foto's en afbeeldingen moeten apart in bestanden in jpeg-formaat en minimaal in een resolutie op ware grootte van 300 dpi per e-mail aangeleverd worden, met een duidelijke verwijzing in de bestandsnaam.

De auteurs worden verzocht zorgvuldig aandacht te besteden aan hun bronnen (bij boeken: naam auteur(s), titel boek, plaats van uitgave alsmede het jaar van uitgave en zo mogelijk de pagina waar de bron gevonden kan worden; bij artikelen: naam auteur(s), titel artikel, naam tijdschrift alsmede het jaar en de jaargang van uitgave, het nummer van de uitgave en zo mogelijk de pagina('s); bij foto's: als hiervoor of eventueel de collectie, waaruit de foto stamt) waar de bron gevonden kan worden en deze in voetnoten bij het artikel, de bijdrage, de foto of de afbeelding te vermelden. De auteur vergewist zich van eventuele publicatierechten en voldoet die onder alle omstandigheden zelf, voordat het artikel, de foto of de afbeelding ter publicatie in het Conam Bulletin wordt aangeboden.

De redacteur behoudt zich het recht voor de redactie zo nodig aan te passen alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan. De redacteur behoudt zich bovendien het recht voor een aangeboden publicatie gemotiveerd te weigeren.

Onnauwkeurig of onjuist vermelde bronnen kunnen gemeld worden aan de redactie, zodat dit in een volgend Conam Bulletin hersteld kan worden. Rechthebbenden geschaad in hun (publicatie)rechten worden verzocht dit aan de redactie te melden, zodat toegezien kan worden, dat deze rechten door de auteur voldaan worden.

De auteurs blijven te allen tijde eindverantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen of bijdragen en voor de betaling van eventuele publicatierechten. De redactie van het Conam Bulletin noch het bestuur van de Conam zijn aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of onjuistheden in de artikelen en andere bijdragen in het Conam Bulletin en de betaling van publicatierechten.