logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

In 1900 werd op Java begonnen met de uitgifte van kentekens. Vóór 1917 moesten motorvoertuigen voorzien zijn van een merkplaat waarop de naam van het gewest en het nummer van de vergunning stonden vermeld. De naam van het gewest moest voluit worden aangegeven in wit en zwart, maar waar de merkplaat moest worden aangebracht was niet voorgeschreven. Daardoor was deze soms voor op het voertuig aangebracht, soms aan de achterkant, maar soms ook aan de zijkant. Enkele langere namen werden afgekort: CH = Cheribon; SB = Soerabaja; SOK – Sumatra Oostkust.

serpollet 1906 preanger 10Serpollet uit 1906, let op het vergunningsnummer Preanger 10 dat niet voorop, maar opzij tegen de treeplank is aangebracht.

In 1909 kwam de internationaal gebruikte ovalen plaat met de letters IN (Indes Neerlandaises).

Fisher-BuickNa 1917 werd op Java een nieuw systeem ingevoerd met een witte lettercode plus het vergunningsnummer op zwarte platen. Vanaf ongeveer 1920 werd dit systeem uitgebreid tot de andere eilanden.

De lettercodes waren:

A   Bantam (Banten)
B   Batavia (Jakarta)
D   Preanger
E   Cheribon (Ceribon)
G   Pekalongan
H   Semarang
K   Rembang
L   Soerabaja (Surabaya)
M  Madoera (Madura)
N   Pasoeroean (Pasuruan)
P   Besoeki (Besuki)
R   Banjoemas (Banyumas)
AA Kedoe (Kedu)
AB Djokjakarta (Yokyakarta)
AD Soerakarta (Surakarta)
AE Madioen (Madiun)
AG Kediri

BA West Sumatra
BB Tapanoeli (Tapanuli)
BD Benkoelen (Bengkulu)
BE Lampongse district (Lampung)
BH Djambi (Jambi)
BG Palembang
BH Djambi (Jambi)
BK East Sumatra
BL Atjeh (Aceh)
BM Riouw (Riau)
BN Banka
BP Billiton
BR West Kalimantan (Borneo)
DA South & East Kalimantan (Borneo)
DB Menado
DD Celebes
DE Amboina (Ambon)
DG Ternate
DH Timor
DK Bali and Lombok
F   Buitenzorg (Bogor)
K   Japara-Rembang
S   Bodjonegoro (Bojonegoro)

x-308-indie-ford-v8-1Vanaf 1937 werd de letter X gebruikt voor auto's bestemd voor de export. Hier te zien op een Ford V8, gefotografeerd bij het pompstation aan het einde van de Badhuisweg bij het Gevers Deynootplein te Den Haag. (Collecte voor het Vakantie Kinderfeest, bron: Haags Gemeentearchief)

x 254 nummerplaatX-254 met IN ovaal (foto collectie Mattie vd Valk)

X 395 nummerplaatX-395 met embleem van de Java Motor Club (collectie Mattie vd Valk)


Hieronder een 
uittreksel uit het 'Handboek automobilisten en motorwielrijders' van de Java Motor Club:

handboek-java-1-500

handboek-java-2-500

handboek-java-3-500