logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie
Op dit moment valt de meest uitgebreide geschiedenis van de automobiel in het voormalige Nederlands-Indië te lezen in het boek van F.F. Habnit "De Duivelswagen". Daarom hier een aantal links naar auto- en motorfietsimporteurs plus autofabrieken die een rol van betekenis hebben gespeeld in het voormalige Nederlands-Indië. Ook staan hier een aantal links naar tijdschriftartikelen over die periode.

AUTO-IMPORTEURS:

Buick - General Motors, Batavia, 1929-1932

Chevrolet - General Motors, Batavia, 1931

Chrysler - Fuchs & Rens, Soerabaja, 1929

Citroën - Autohandel P. Bouman, Soerabaja, 1926; N.V. Velodrome, Batavia / Bandoeng / Semarang / Soerabaja, 1930

Darracq -
 Rijtuig-Maatschappij v/h Fuchs, Batavia, 1909

Dodge
- N.V. Velodrome, Batavia / Bandoeng / Semarang / Soerabaja, 1919-1940

Essex - Lindeteves Stokvis, , 1929

Falcon-Knight - Autohandel P. Bouman, Soerabaja, 1929

Fiat - Verwey & Lugard, Batavia, 1914N.V. Fiat Import Company, Soerabaja / Semarang / Bandoeng / Batavia / Medan, 1929; Autohandel Berretty, Soerabaja, 1936-1937; N.V. Automobiel Mij. FIAT-JAVA, Batavia, 1938

Ford
- N.V. Java Ford Import Company, Batavia / Semarang / Soerabaja, 1922; N.V. Behn Meijer & Co. Handel Mij., Batavia, 1931; Ford Motor Company of Malaya Limited

Goliath -
 N.V. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken / A.K.I.Z., Batavia

Graham-Paige - Autonova, Soerabaja, 1929

Hudson - Lindeteves Stokvis, , 1929

Hupmobile - J.K. van Leeuwaarden, Bandoeng, 1927Motors Ltd., Weltevreden, 1929; Automobiel- en Motorhandel "De Magneet", Weltevreden, 1930

Lorraine-Dietrich - N.V. Velodrome, Soerabaja, 1913-1914; 

Mathis - Verwey & Lugard, Bandoeng, 1929

Mitchell
- Handel Mij. Java Oversea Comp., Batavia, 1919

Morris-Commercial -
 Lindeteves Stokvis, , 1938

Nash - N.V. Handel Mij. Verkerk & Co., Weltevreden / Soerabaja, Amsterdam, 1929-1930

Opel
en Opelette - Lindeteves Stokvis, , 1932-1939

Oryx - Verwey & Lugard, Batavia, 1910-1914

Packard - Fuchs en Rens, Semarang, 1929

Panhard -
 Fuchs & Rens, Batavia, 1936

Pathfinder - Pathfinder Export Company, Batavia, 1917-1919

Perfecta - N.V. Velodrôme, Soerabaja, 1900

Plymouth - Fuchs & Rens, Soerabaja, 1929

Studebaker - Verwey & Lugard's Automobiel Mij., Bandoeng / Semarang / Soerabaja / Djocja / Weltevreden, 1930

Stutz - Lindeteves Stokvis, , 1929

Vivinus - N.V. Velodrôme, Soerabaja, 1900

White - N.V. Handelsmaatschappij "Het Centrum", Batavia, 1908

Willys-Knight - Autohandel P. Bouman, Soerabaja, 1929

Wolseley - 
Fuchs & Rens, Batavia, 1935MOTORFIETS-IMPORTEURS: 

Douglas - Croes & Co., Bandoeng, 1929
 
FABRIEKEN: