logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Studebaker - Verwey & Lugard's Automobiel Mij., Bandoeng, Semarang, Soerabaja, Djocja, Weltevreden

studebaker 19300000 verwey lugardadvertentie 1930