Agenda

Conam sticker sinds 1991Conam bestaat in 2021 dertig jaar!

Het ligt in onze bedoeling om, als de coronamaatregelen het toestaan, de Algemene Leden Vergadering te houden op 31 juli. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Details over volgende bijeenkomsten (indien mogelijk vanwege coronamaatregelen) worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Naast de Conam excursies komen leden elkaar ook vaak tegen op de NAMAC beurzen en de documentatiebeurs in Vught. De komende NAMAC beurzen in Houten zijn te vinden op www.namac.nl 

De Autodocumentatiebeurs Eerde wordt in 2019 gehouden op 26 januari en 25 mei. De data voor 2020 zijn 25 januari en 23 mei

Voor andere evenementen zie de kalender van Auto Motor Klassiek en/of de Agenda van PrewarCar

Copyright © Conam 2010-2021

All Rights Reserved.