logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie
In deze sectie:
 
Ledenpagina (ledenlijst) (alleen voor leden); 
 
Ledenpagina (correspondentie) (alleen voor leden); 

Nieuwe leden stellen zich voor (alleen voor leden);

AMC-Rambler-2Een vereniging kan niet zonder jaarvergadering. Deze vindt meestal in de lente plaats. In deze vergadering worden natuurlijk de activiteiten van het afgelopen jaar gememoreerd en de jaarrekening en de begroting voor het lopende jaar besproken. Vlak voor Kerstmis komt de vereniging in meer ongedwongen sfeer bijeen voor het uitwisselen van opgedane ervaringen in het verzamelen en optekenen van gegevens over de automobiel- en motorrijwielhistorie in het algemeen en de Nederlandse in het bijzonder. Daarnaast krijgen de leden twee maal per jaar de gelegenheid een verzameling automobielen of motorfietsen te bezoeken. Deze bezoeken zijn meestal in juni en september. Behalve openbaar toegankelijke verzamelingen en musea worden ook niet openbaar toegankelijke verzamelingen en musea bezocht. De bijeenkomsten vinden allemaal op een zaterdag plaats.