logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van de rechtspersoon Conam-Contactgroep Auto- en Motorrijwielhistorie. Overname, anders dan voor eigen gebruik, is een verveelvoudiging en nieuwe openbaarmaking en als zodanig alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Conam. Conam kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Ongeoorloofde overname is een misdrijf. Conam oefent ook haar databankrecht uit.