Rijksnummer 600

600-2Rijksnummer 600 werd afgegeven aan dhr. Konings voor deze door hem zelf vervaardigde automobiel.