logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Rijksnummer 253

Het rijksnummer 253 werd op 26 juli 1900 afgegeven aan de firma Verwey & Lugard voor een Peugeot. De firma was importeur van diverse merken, waardoor dit nummer op vele verschillende automobielen voorkomt.

253Majoor der Grenadiers Jhr. L.C. van den Brandeler (1855-1911) en eerste-luitenant der Grenadiers L.W.J.K. Thomson in actie tijdens de poststaking van 1903 in een Peugeot van Verwey en Lugard met Rijksnummer 253.


rijksnummer 253 brandelerDezelfde Peugeot, maar nu als ingekleurde prentbriefkaart

253-3Nogmaals Rijksnummer 253 op eenzelfde type Peugeot van Verwey en Lugard maar nu met een gesloten carrosserie. Links geparkeerd in hun garage en hieronder tijdens een trouwpartij van een personeelslid van deze firma in Den Haag (klik op de foto voor de hele garage)

rijksnummer-253-Peugeot

253-5Een reclameauto met het nummer van Verwey en Lugard

Tijdens de Spoorwegstakingen van 1903 werden onder andere door Verwey & Lugard automobielen ingezet om de postzakken door het land te bezorgen. Uiteraard werd hier ook reclame mee gemaakt om de snelheid van de auto's aan te tonen. Hieronder rijksnummer 253 op een Peugeot van Verwey & Lugard. Deze foto is de voorzijde van een reclamekaart over de postrit. De tekst op de voorzijde luidt: 'Vertrek van 't Binnenhof te 's-Gravenhage naar 't Loo.'

rijksnummer 253 E 12 015 1

rijksnummer 253 E 12 015 2Op de achterzijde van de reclamekaart staat: 'Extra sneldienst van Den Haag naar het Loo - op Maandag den 6en April - Vertrek 6 1/2 uur. Aankomst Apeldoorn 11 1/2 uur. Terug 't Loo Dinsdag 7 April 10 uur. Aankomst Utrecht - 11 3/4. Vertrek 12 3/4. Aankomst Haag 2 1/2. Dienende tot vervoer van een Regeringsambtenaar met staatsstukken van H.M. de Koningin.

Rijksnummer-253-19030416-2

Hierboven nogmaals twee Peugeots van Verwey & Lugard. Beiden hebben het rijksnummer 253, omdat omdat Verweij & Lugard als importeur van Peugeot met meerdere auto's onder dit nummer mocht rijden. De foto is genomen op 16 april 1903 toen beide Peugeots door Verwey & Lugard werden ingezet tijdens de tweede spoorwegstaking. De locatie is het 'stations-postkantoor' te Utrecht (klik hier voor een grotere versie van deze foto)
Hieronder eenzelfde foto

Rijksnummer 253 Verwey Lugard postrit 1903 1

Rijksnummer 253 Verwey Lugard militaire patroulle 1903Rijksnummer 253 bij een militaire patrouille tijdens de poststaking in 1903

Rijksnummer 253 Verwey Lugard bewaking waterleiding 1903Rijksnummer 253 bij de bewaking van de waterleiding tijdens de poststaking in 1903

rijksnummer-253Rijksnummer 253 tijdens een betrouwbaarheidsrit in 1903. Foto's genomen in de Boterhal te Utrecht

boterhal-1

boterhal-2

Rijksnummer 253 WK 19030815Rijksnummer 253 gefotografeerd bij de opening van de Tentoonstelling van Nijverheid te Groningen. Op de foto staan de leden van het hoofdbestuur. (Bron: Wereldkroniek van 15 augustus 1903). 

rijksnummer 253 Vlam
In april 1904 deed de firma Verwey & Lugard mee met het bloemencorso te Leiden. Ook deze automobiel zal op dat moment het rijksnummer 253 hebben gehad. Opmerkelijk is dat toen al de naam 'VLAM' werd gebruikt, een aantal jaren voordat met een eigen auto onder die naam introduceerde. (bron foto: tijdschrift 'de Prins' d.d. 19 april 1904)

rijksnummer 253 bloemencorso leiden 1904 1
De foto hierboven werd ook gemaakt tijdens het bloemencorso te Leiden dat op 9 april 1904 werd gehouden (klik hier voor een grotere versie). Verwey & Lugard scheen een groot aandeel gehad te hebben in het deelnemersveld. Deze reclame-auto komt in vrijwel alle publicaties rond Verwey & Lugard in 1903 en 1904 voor, maar wat precies de basis van deze automobiel is geweest is niet bekend.

253-in-1904-1Rijksnummer 253 in 1904

253-in-1904-2Detail

rijksnummer 253 Koningin 19050527 WK pag 136 1
Rijksnummer 253 tijdens een bezoek van Koningin Wilhelmina aan Vriezenveen op 27 mei 1905 naar aanleiding van de grote brandKlik hier voor een grotere foto.

rijksnummer 253 19000726 Verwey Lugard.HotelDeRoskamKatwijkRijn1
Rijksnummer voor Logement de Roskam te Katwijk a/d Rijn. Klik hier voor een grotere afbeelding. Let ook op het grote aantal belangstellenden voor deze automobiel!

rijksnummer 253 19050729 P60 Peugeot Verwey en Lugard
Rijksnummer 253 op een Peugeot. De foto komt uit een artikel d.d. 29 juli 1905 over een automatische snelheidsmeter. De tekst luidt:
"Om den snellen gang van automobielen te controleren is een zeer vernuftig toestel uitgevonden door den heer Hendrik J. Rutters en vervaardigd in de werkplaats van de Naamlooze Vennootschap H. Jonker en Zn. Dit toestel is zoodanig ingericht, dat onverschillig welke snlheid de maximale is, deze niet kan overschreden worden of dit is te zien en te hooren. De beweging van de auto op het toestel wordt overgebracht door twee conische schijven en een buigbare as. Het is echter verreweg het verstandigst dit zoo te plaatsen dat de chauffeur het steeds in het oog heeft, daar een wijzer het aantal K.M. aangeeft. Even voordat het maximum bereikt is, doet een electrische bel zich hooren en waarschuwt den chauffeur. Wordt het maximum echter overschreden, dan begint automatisch een andere bel te werken en deze werkt door zoolang de auto loopt. Te groote snelheid is steeds aan te toonen. Ten eerste blijft de wijzer op de maximumsnelheid staan. Ten tweede is door een opening in het deksel van de doos een stalen pen gekomen en heeft daarbij een zegel verbroken; deze pen kan niet worden ingedrukt of het toestel moet geopend worden en daar de sluiting verzegeld is, kan dit onmogelijk geschieden. Ten derde blijft de electrische schel doorwerken. De werking van het toestel zelf moet natuurlijk voorlopig nog geheim blijven. De persoon met X gemerkt is de uitvinder, de heer H.J. Rutters."