logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Het is de bedoeling dat we deze pagina regelmatig aanvullen met een scan van een historisch tijdschrift. Klik op de link hieronder voor het tijdschrift:

Het Motorrijwiel en de Populaire Auto van 19 juli 1936;  

Motor Technisch Tijdschrift van 11 november 1919

Vakblad voor den smid 50 van 1915

Autokampioen
Autokampioen 1938 deel 1
Autokampioen 1938 deel 2


De Auto:
De Auto 8 van 1908
De Auto 32 van 1910
De Auto 34 van  1952

Fons Alkemade heeft een lijst gemaakt met daarin alle periodieken op het gebied van verkeer die ooit in ons land zijn verschenen en nog verschijnen. Het gaat hier om periodieken uit een ruim gebied: niet alleen motorvoertuigen maar ook bijvoorbeeld verkeerskunde, veilig verkeer, transport, etc. Dit zijn circa 330 titels (er staan echter nog geen motorfietsbladen bij).

De lijst staat in een Excel-bestand dat is in te zien door hier te klikken. (Het bestand wordt dan automatisch gedownload). Eventuele aanvullingen zijn uiteraard welkom.

Daarnaast heeft Hans Ket een website gemaakt met een bibliografie over 'verkeer en vervoer over de weg in Nederland, tot 1975'. Het doel van deze bibliografie is om publicaties over het onderwerp Verkeer en vervoer over de weg in Nederland tot 1975 te beschrijven en te organiseren in een classificatie op basis van de inhoud. Lees meer op zijn website (klik!). Ook hier zijn reacties, aanvullingen en verbeteringen altijd welkom.

Uitleg bij de Excel-lijst van Fons:

Soms staan er opmerkingen bij in het Engels, maar dat zal geen probleem zijn.

De afkortingen van de vindplaatsen zijn:

PM = Persmuseum Amsterdam
UvA =: Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam
EUR = Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam
KB = Koninklijke Bibliotheek Den Haag
TUD = Bibliotheek Technische Universiteit Delft
TUE = Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven
NEHA = Nederlands Economisch Historisch Archief Amsterdam
OB = Openbare Bibliotheek
RA = Rijksarchief
KUN = Bibliotheek Universiteit Nijmegen
PAC = Archief Pionier Automobielen Club bij het NCAD
KUB = Bibliotheek Universiteit Tilburg
IISG = Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam

Sommige vindplaatsen kunnen inmiddels niet meer geldig zijn (openbare bibliotheken gooien nogal eens iets weg) en sommige benamingen zijn ook veranderd. Als jaargangen e.d. tussen rechte haken staan, dan geeft dat aan dat in elk geval daarvan zeker is dat die jaargangen bestaan. Soms staat er nog 'present' maar dat betekent dat die bladen in elk geval in het jaar 2000 ongeveer nog bestonden.