logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Renault (F) - van Messel's Automobiel Bedrijf, Amsterdam

Renault 19250914 messeladvertentie september 1925
renault 19250914 messel RdS 1
Uit de Revue der Sporten d.d. 14 september 1925:

"Het Jacob Obrechtplein te Amsterdam heeft een eigenaardig cachet, niet omdat het een nieuw plein is omringd door nieuwe, moderne huizen, maar omdat er de grootste en fraaiste garage van de hoofdstad te vinden is, of beter gezegd: een complex van garages, allen ingericht naar de eischen des tijds, en tezamen een heel blok beslaand, begrensd door Jacob Obrechtplein, Bartholomeus Ruloffstraat en Bronckhorststraat. Daar is het een va-et-vient van Renaultwagens, daar komen en gaan klanten en chauffeurs, daar rijden de taxis af en aan, en daar suizen voornaam de groote Renaults, terwijl de kleinere wagens van dat fabrikaat met hun eigenaardig, prettig motorgezoem aan komen rijden als kuikens die de moederkloek zoeken.
De bloei van dit bedrijf is een der opmerkelijkste verschijnselen in de, geschiedenis van het Nederlandsche automobilisme van de laatste jaren, en het is de heer Ch. van Messel die het heeft klaargespeeld dien bloei te verwezenlijken door binnen 2½ jaar een bedrijf te grondvesten dat de bewondering opwekt van iedereen die ermee m aanraking komt. In 1924 nog een onderneming met 7 man personeel, thans een bedrijf met 44 employé's, gehuisvest in een gebouwencomplex waaraan Zaterdag 5 September l.l. de laatste uitbreiding werd gegeven: een moderne showroom, waarin de laatste typen der uitnemende Renaultwagens te kijk staan.
De opening van die showroom ging natuurlijk met feestelijkheden gepaard: er waren tal van vooraanslaande automobielhandelaren de heer Leonard Lang, voorzitter van de R A I., de heeren Le Compte de Barbarac en Eimer, resp. directeur en secretaris van de Office Commerciale te Amsterdam, er waren tal van Amsterdamsche politieautoriteiten, en vele tevreden klanten, trotsche Renaultbezitters.
Er werden natuurlijk redevoeringen zonder tal afgestoken, en de heer van Messel kreeg menige pluim op zijn hoed, menig compliment, dat, hem ten volle toekwam. En bovendien werd hem door het personeel een prachtige bronzen gevelplaat, voorstellende het front van een groote 40 P.K.-Renault, die in vliegende vaart een bocht op een bergweg neemt, als herinnering aangeboden. De champagne vloeide en de stemming was feestelijk in dit gezellig milieu, dat bovendien artistiek is, want deze showroom is er niet een naar den ouden trant, met kale dorre muren, doch een fraai gedecoreerde ruimte, waarin de wagens op hun voordeeligst uitkomen.
Waaraan de opmerkelijke bloei van dit bedrijf te danken is? Aan twee factoren: ten eerste aan de kwaliteit van de Renaults (men zal tevergeefs zoeken naar een bezitter van een Renault die ontevreden over zijn wagen is), en ten tweede aan het systeem door den heer van Messel toegepast, een systeem dat neerkomt op het voorstaan van de belangen van iederen klant onder alle omstandigheden. In “van Messel’s Automobiel Bedrijf” heerscht daardoor de juiste sfeer: geen moeite is het personeel te veel, want de directeur duldt van niemand dat hij een klant ontevreden de deur laat uitgaan. Al komt men om een schroefje of om gratis zijn banden te laten oppompen: hoffelijkheid troef! Hoe kan het anders of een bedrijf moet bloeien wanneer het op zulke principes beheerd wordt, en het in den handel gebruikte merk van zulke kwaliteit is.
Wij wenschen den heer van Messel bij deze gelegenheid crescendo toe, en mons. Renault feliciteeren we met zulk een uitnemend behartigen, van zijn belangen in Nederland."

In 1926 wordt het importeurschap overgenomen door Renault, maar van Messel blijft agent voor Noord-Holland.

renault 19250213 messeladvertentie februari 1925

renault 19260112 messeladvertentie januari 1926

Messel Werkplaats 1e van links J.B. SchmittMonteur J.B. Schmitt (geheel links) in de werkplaats

Messels 19290116 renault 1In januari 1929 wordt een nieuwe showroom geopend, waarin onder andere Renault's en Lancia's tentoongesteld staan.

Messels 19290116 renault 2De familie van Messel met personeel tijdens de opening van de nieuwe showroom in 1929

Van Messel was tevens importeur van Bugatti, klik hier voor meer foto's