logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Citroën (F) - Martin van der Wal, Heemstede

Begin 1921 neemt Martin C. van der Wal het importeurschap van Citroën over van John Moos. Martin van der Wal is tot dan toe vooral bekend als importeur van motorrijwielen (Cleveland, Excelsior, Briggs, ABC en Henderson), Columbia en Olympian automobielen, Clydesdale vrachtwagens en bootmotoren.

bron: artikel van Paul Vlemmings in het Conam Bulletin jg. 25, nummer 2 (juli 2015)

citroen 1921 04 05 waladvertentie april 1921

wal 19210706 RdS 2a

wal 19210706 RdS 2b
Uit de Revue der Sporten d.d. 7 juni 1921:
Zaterdag jl. herdacht de bekende importeur van motorrijwielen en auto's, de heer Martin C. van der Wal, het 12½-jarig bestaan van zijn zaak. Tegelijkertijd vond de officiële opening plaats van de nieuwe kantoren en werkplaatsen dezer firma te Heemstede. Wij publiceeren van deze gebeurtenis een drietal illustraties Ten eerste ziet men links afgebeeld den heer Van der Wal, voorheen een bekende in motorsport-kringen, waar hij aan tal van betrouwbaarheidsritten deelnam, thans een bekende als een onzer voornaamste commercieelen op dit gebied. Rechts van deze foto een snapshot van de nieuwe gebouwen te Heemstede, nl. een buiten-aanzicht. Het interieur, de groote hal, is afgebeeld op de onderste illustratie.

wal 19210706 RdS 1

Citroen-1921-1008-waladvertentie oktober 1921

citroen 19220405 walVoorpagina van Auto-Leven d.d. 5 april 1922

citroen-1923-martin-van-der-waladvertentie juli 1923

citroen kegresse rai 19240200 vd walEen Citroën Kégresse op de RAI-stand van Van der Wal in februari 1924.

Citroen-1924-08-01-waladvertentie augustus 1924

citroen 1924 10 01 citroenadvertentie oktober 1924

citroen 1924 10 10 walIn oktober 1924 wordt er een filiaal van de Citroënfabrieken in Nederland gevestigd: Automobiles Citroën Amsterdam. Van der Wal en zijn 26 subagenten zijn daar getuige deze advertentie allerminst gelukkig mee. 

citroen 1924 11 07 WalEen tweede reactie van Martin van der Wal in een advertentie van november 1924 maar raakt wel het importeurschap kwijt. Van der Wal houdt het nog langere tijd vol, maar vraagt in 1936 surseance van betaling aan.

citroen-wal-File0644-2De voormalige fabriekshal van de N.V. Automobiel- en Vliegtuigfabriek 'Humo' (zie aldaar).