logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Pietersen, Rotterdam

In 1928-1929 bouwde Held’s Autohandel een nieuw pand op de hoek van de Nieuwe Binnenweg-Gouvernestraat in Rotterdam.

In 1932 werd Held overgenomen door de heer Pietersen, die daarvoor bij Tresfon's Autohandel werkzaam was.
Pietersen had diversen vestigingen o.a.:
- Nieuwe Binnenweg 71-77 Rotterdam
- Broersvest 74-76 Schiedam
- Nieuw-Mathenesserstraat 79 in Schiedam
- Waalhaven Zuidzijde 6 Rotterdam


In de Nieuwe Schiedamsche Courant van 20 april 1936 stond dit verslag over de opening van het filiaal van Pietersen aan de Broersvest 95 in Schiedam: 

GENERAL MOTORS. Een nieuw bedrijf.

 

Zaterdagmiddag te drie uur heeft de officieele opening plaats gehad van de showroom van de N.V. Pietersen en Co.’s Automobielbedrijf v.h. N.V. Held’s Autohandel aan de Broersvest no. 95.
Het bedrijf is gevestigd in het voormalig pand van Koeling, dat voor dit doel een grondige verandering heeft moeten ondergaan.
Het is nu een zeer ruime showroom geworden, waar men de Generel Motor Automobielen kan bewonderen.
Op het oogenblik staan er drie luxe Chevrolet auto’s en de Chevrolet vier tons truck. Ook voor Buick, Bedford en G. M. C. kan men hier terecht.
Bijzonder trekt de aandacht de Convertible Cabriolet Chevrolet „Imperial”. Een ruime Wagen, die men aan transformeeren van gesloten in open wagen. Verder geeft deze showroom een keur van Frigidaire (vries)kasten te zien, voor bedrijf en huishouding. Enkele ervan zijn in werking.
Dan is er nog een nieuw snufje voor de zuinige huisvrouw, n.l. de Westinghouse electrische waschmachine.
Een er van heeft zelfs een aangebouwde Centrifuge voor het drogen van goed.
Naast deze apparaten is er een groote sorteering auto-accessoires aanwezig, alsmede een flinke stock auto-onderdeelen.
Het geheel staat onder leiding van den heer A. de Groot.
Nader vernemen wij, dat het ook in de bedoeling ligt om aan deze showroom een eigen werk- en herstelplaats voor automobielen te verbinden in de naaste toekomst.

De opening-
Voor de feestelijke opening gaven verschillende belangstellenden door hun aanwezigheid blijk. Allereerst sprak de president-commissaris van de N.V. Pietersen en Co., de heer H Evenhuis, die o.a. zeide, dat de N.V. tot vestiging van dit bedrijf hier was overgegaan om een betere verkoopsorganisatie te verkrijgen, alsmede om voor de cliëntele een nog betere service te verkrijgen. Deze uitbreiding is te danken aan het werk van den directeur, de heer Pietersen en zijn staf.
Dr. Wijnandts, de accountant van het bedrijf heeft den wensch uitgesproken, dat het nieuwe bedrijf naar genoegen zou floreeren. Spr. gaf verder een kort overzicht van den groei van de N.V. Pietersen.
De heer K. J. Pietersen heeft de beide sprekers, hierna bedankt voor hun vriendelijke woorden.
Mede waren nog aanwezig de heeren Groenewegen en van der Kwast van General Motors uit Antwerpen, alsmede wethouder T. Slavenburg. Na de opening bleef het gezelschap nog eenigen tijd bijeen, terwijl het publiek zich voor de etalages van deze moderne autoshowroom verdrong.

Nog geen twee jaar later was Broersvest 95 al te klein en verhuisde Pietersen naar nummer 76.
In de Nieuwe Schiedamsche Courant van 21 januari 1938 werd de nieuwe zaak als volgt beschreven:

Nieuwe zaak: N.V. Pietersen en Co’s Automobiel bedrijf.

In verband met de zeer nodzakelijk geachte uitbreiding is het filiaal van de N V Pietersen en Co’s Automobielenbedrijf de vorige maand van de Boersvest 95 verplaatst naar het grootere pand op den hoek van den Singel en de Broersvest. Dezer dagen is men gereed gekomen met de inrichting van dit gebouw, waardoor het tot een der meest moderne en best geoutilleerde autoreparatieplaatsen in onze stad is geworden. Aan de Broersvest 76 heeft men een show-room ingericht waarin een Chevrolet, model 1938, pronkt. Behalve de vertegenwoordiging van de Chevrolet heeft het filiaal ook die van de General Motor-producten Buick, Bedford en de bekende Frigidaire-koelkasten.
Aan den Singel 61 geven breede deuren toegang tot de ruime werkplaats, waar een keur van uiterst vernuftige apparaten gereed staan om de aan nukken onderhevige auto’s afdoende te genezen. Van deze apparaten willen wij enkele noemen, als b.v. de automatische bougietester en -schoonmaker, apparaten ter testing en repareering der verlichting, de Philips-accu- lader, een hijschblok tot 5 ton en de speciale Marfak-smering van Texaco. Onder werkplaats, showroom en kantoor is een hooge kelder, waar het onderdeelenmagazijn dat aanzienlijk uitgebreid is, ingericht is.
Twee boxengarages zijn voorts aan den Singel 47, waarvan één een hooge-druk- waschinstallatie bevat. Het water wordt hier onder een druk van niet minder dan 22 atmosfeer tegen den wagen gespoten, waardoor gegarandeerd wordt, dat zelfs in de naden geen korreltje vuil achterblijft!
Een uitgebreide staf van technisch geschoold personeel staat voor den autobezitter gereed om hem op de vlugst mogelijke wijze van dienst te zijn.

Eind 1954 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand aan de Nieuwe Mathenesserstraat in Schiedam omdat de vestiging van Pietersen daar aan de Broersvest 74-76 te klein was geworden.

Hierover werd in de Nieuwe Schiedamse Courant van 13 november 1954 het volgende geschreven:

Eerste paal garage Pietersen Schiedam

Gisteren is de eerste paal geslagen voor de nieuwe garage van Pietersen & Co’s Automobielbedrijven N.V., dat aan de Nieuw Mathenesserstraat zal komen te liggen. De plechtige „eerste slag” werd gegeven door de heer C. J. van der Burg, de president-commissaris van de N.V. in aanwezigheid van tal van gemeentelijke autoriteiten, zakenrelaties en natuurlijk ook van de directie van het bedrijf.

Wat hier aan de Nieuw Mathenesserstraat verrijst is een grote loods of garage met een vloer-oppervlakte van bijna 1.300 m2 en een hoogte van ongeveer 10 meter, waarin behalve de gewone service-afdeling ook de werkplaatsen voor de „zwaardere” reparaties ondergebracht zullen worden. Hier komt dus de carosserie- en de plaatwerkafdeling en hier worden de vrachtwagens, indien nodig, opgeknapt. De beschikbare ruimte is groot genoeg om tegelijkertijd ongeveer 30 wagens „in behandeling” te nemen. De garages, die Pietersens Automobielbedrijven thans reeds bezit aan de Broersvest, blijven in bedrijf, maar de commerciële sector alsmede de showroom zullen worden verplaatst. Dit nieuwe garage-gebouw, dat einde april volgend jaar opgeleverd moet worden, betekent een belangrijke uitbreiding van het bedrijf, waarvan zoals bekend het hoofdkantoor in Rotterdam, aan de Nieuwe Binnenweg, is gevestigd. Dit houdt ook een personeelsuitbreiding in, want van de 25 a 30 monteurs die hier komen te werken zullen er ongeveer 20 nieuw aangetrokken moeten worden. Maar de plannen van de directie gaan nog verder, want wanneer deze garage aan de Nieuw Mathenesserstraat voltooid is, wordt gedacht aan een verdere uitbreiding en wel aan het Zuidplein in Rotterdam. Het ontwerp van de nieuwe garage is van ir A. J. de Vries, terwijl het werk wordt uitgevoerd door T. Stout en K. S. Daale.

Het Vrije Volk van 20 oktober 1955 schrijft uitgebreid over de nieuwe servicehal van Pietersen aan an de Nieuw Mathenesserstraat in Schiedam:

Schiedam is moderne servicehal rijker

Bijna een jaar geleden sloeg het Rotterdamse bouwbedrijf Stout en Daale aan de Nieuw Mathenesserstraat in Schiedam de eerste paal voor de door architect ir. A. J. de Vries ontworpen servicehal voor de N.V. Pietersen en Co’s Automobielbedrijf. Thans is de hal gereed. Deze belangrijke aanwinst voor het automobielbedrijf, dat bovendien in Rotterdam en aan de Broersvest in Schiedam is gevestigd, betekent tevens een aanwinst voor Schiedam en omstreken. De directie stelt zich voor in deze uiterst modern geoutilleerde hal zowel de cliënteïe uit Schiedam, als uit Rotterdam-W, Vlaardingen en Maassluis te kunnen bedienen.
Het gebouw beslaat een grond- oppervlakte van ruim 1400 m2, waarvan ongeveer 1300 m2 door de eigenlijke werkplaats in beslag wordt genomen.
Naast de hal bevinden zich de volgens „mecano-bouw” geconstrueerde magazijnen, de bankwerkafdeling met de imponerende hydraulische pers, waarmee een druk van 60 ton kan worden uitgeoefend, en het vernuftige ontkoIingsapparaat, de kantoren van chefs en bedrijfsleider en de douches en toiletten voor het personeel.
Vermeldenswaardig zijn de vrolijke kleuren, waarmee de schilder P. Hagenaars het houtwerk een fleurig aanzien gaf. Hij heeft hiermee bewezen, dat een garage geenszins een saai, grauw uiterijk behoeft te hebben, maar wel degelijk „gezellig” kan zijn.
De electrische afdeling, die zich achter in de hal bevindt, bevat een keur van geraffineerde testapparaten, waarmee auto-onderdelen nauwkeurig op de proef kunnen worden gesteld.
Niet minder indrukwekkend ls het zgn. visuele uitlijnapparaat, dat dient voor de controle van wielstand en assen. Een enorme tijdbesparing betekent de hydraulische banden- demonteerder, een apparaat van geringe omvang, maar met omgekeerd evenredige mogelijkheden.
Voor in de hal zijn twee uiterst doeltreffende smeerputten. Daarnaast is de autowasplaats, waarin een hogedrukwaspomp met een druk van liefst 27 atmosfeer het vuil van de wagens binnen een ogenblik ,.afdouchet”.
Op de ongeveer 200 m2 grote entresol zullen binnenkort een recreatie- annex eetzaal, een kleedruimte, een administratiekantoortje en een verkoopkantoor gebouwd worden.
Het gehele gebouw wordt verwarmd door een centrale-verwarmingsketel, die zeven op verschillende plaatsen opgestelde „heaters" voedt.
Van de 170 man personeel, die bij de N.V. Pietersen en Co werken, zijn 40 werkzaam in het bedrijf aan de Nw. Mathenesserstraat.
Deze hal zal uitsluitend als reparatiewerkplaats dienen. Het pand aan de Broersvest wordt ingericht als showroom en verkoopruimte.
Plannen om het bedrijf uit te breiden met een pand bij het Zuidplein zijn in voorbereiding. Men hoopt binnenkort de eerste paal te slaan voor een ongeveer 2300 m2 groot pand Overmaas.
Ten slotte zij meegedeeld. dat voor belangstellenden de mogelijkheid bestaat om a.s. Vrijdag en Zaterdag van 10 tot 5 uur het nieuwe gebouw te bezichtigen.

Van de Nieuwe Binnenweg 71-77 verhuisde de Rotterdamse vestiging van Pietersen naar de Waalhaven.

Nedlloyd is een tijd eigenaar geweest van Pietersen.

De heer A.J. Boers nam de firma in 1977 over van Nedlloyd. In de toptijd verkocht Pietersen zo’n 400 nieuwe Amerikaanse wagens per jaar.

Pietersen US, thans gevestigd aan Waalhaven ZZ 6, Haven 2248, 3088 HH Rotterdam is gespecialiseerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte Amerikaanse wagens en pick ups zoals Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Dodge, Dodge Ram, Ford, GMC en enkele andere merken zoals Infiniti