logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Gezocht: Leerlingenlijst van chauffeursschool

W van Oostrum.uniform 1
23 februari 2017: In zijn onderzoek naar de geschiedenis van de ambulancezorg in Den Haag stuitte Hans Waldeck op een 'Heeren-chauffeur', waarvan hij vermoedt dat hij één van de twee chauffeursscholen uit het begin van de vorige eeuw in Den Haag gevolgd zou kunnen hebben. De eerste was de Haagse ambachtsschool met chauffeursopleiding opgericht door Steinbuch, waar ook Brand leraar was en de andere was het daarna het Automobiel-Technicum. Hans is nu op zoek naar leerlingenlijsten van deze twee scholen. Het Haags Gemeentearchief en de Koninklijke Bibliotheek hebben geen informatie over deze chauffeursscholen. De vraag is dus concreet: weet iemand of er leerlingenlijsten van deze twee chauffeursscholen bestaan en waar Hans die zou kunnen raadplegen?
De foto hierboven is van de 'Heeren-chauffeur' Willem van Oostrum rond 1919. Hij was toen 27 jaar en was onder andere chauffeur van een lid van de familie Louwman. Let op het autowiel op zijn kraag (klik!). De afbeelding op zijn jasknopen valt helaas niet te ontcijferen.

27 februari 2017: Volgens Jan Bakker duidt het wiel op de kraag er op dat de militair ingedeeld was bij de motordienst. Op de knopen staat zeker een Nederlandse leeuw. Het uniform was van de jaren 20.

chauffeursschool 1905 brand
19 juni 2017: Dhr. Haasdijk uit Hongarije weet te melden dat in het blad De Auto nr. 49 van 1958 op pagina 1146 een grote foto van de klas uit 1908 staat met de leraar de heer Brand. Uit het artikel blijkt dat een ex-leerling, de heer H.J. de Groot uit Tilburg, van Eerste Tilburgse Automobielbedrijf, op zoek is naar zijn op de foto staande klasgenoten medeleerlingen teneinde een reünie te verzorgen. Of dit gelukt is weet hij niet.
Opm. webmaster: Het Provinciale nummer H-829 is afgegeven op 12 april 1906 en stond op naam van "Bestuur der Vereeniging De Ambachtsschool" te 's Gravenhage.