logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Gezocht: boek en foto’s van H.J. Gorter

Gorter boek 1

14 april 2016: Aard van den Ouweelen uit Leiden verzamelt materiaal over de schaatsenmaker H.J. Gorter, die woonde in Zwolle en later in Apeldoorn. Via de schaatsverzamelaarsvereniging ‘De Poolster’ wordt een boekje voorbereid.

In de K.N.M.V. heeft de heer Gorter in de periode 1905-1918 de functie bekleed van vicevoorzitter. In het Gelders Archief in Arnhem las hij in het blad ‘Het Motorrijwiel’ (1913-1918) twee stukjes over Gorter (zie de foto’s) waarin onder andere stond dat Gorter in 1916 een propagandanummer voor de K.N.M.V. schreef. De vraag is dan ook: wie heeft deze uitgave, of weet waar dit exemplaar is in te zien? En zijn er foto's bekend waarop de heer Gorter, liefst op een motorfiets, is afgebeeld?

Gorter boek 2

14 april 2016: Ruud van Bijnen reageert: “Hendricus Jacobus Gorter had nummerbewijs E-82. Bij het onderzoeken van oud fotomateriaal kan deze kennis van pas komen. Op dit moment is een van onze leden, achterkleinzoon van een actieve NMV-er in de jaren 1910-1914, bezig met een onderzoek naar de motoractiviteiten van zijn voorvader. Daarbij is ook het door u genoemde propagandanummer aan de orde gekomen. Helaas hebben we dit boekje nog niet kunnen raadplegen omdat we er geen exemplaar van kennen. Binnenkort is er contact met een kleindochter van een N.M.V. bestuurslid. Ik heb uw vraag doorgestuurd naar de onderzoeker en als we iets meer te weten komen of fotomateriaal in handen krijgen brengen we u direct op de hoogte.

Overigens is het niet zeker dat er foto's in omloop zijn met Gorter op een motorfiets omdat we weten dat al rond 1910 er gemopperd werd dat sommige bestuursleden van de motorclub met een automobiel verschenen op de ritten...”

20 december 2017: Opnieuw een reactie van Ruud van Bijnen: "Destijds heb ik aan de achterkleinzoon een uitgebreide mail gestuurd maar er nooit meer iets op terug gehoord, jammer. Een exemplaar van het propagandanummer is nog steeds niet bekend, ook de genoemde kleindochter had er geen."