logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

De Diamond T en het Marshall plan

diamond-t-wereldomroep-1
10 mei 2012: Na het succesvolle oplossen van twee eerdere vragen komt Jan de Vries in verband met zijn boek "Omroep op Wielen" met een derde vraag: "Na de Tweede Wereldoorlog had de radio dringend nieuwe reportagewagens nodig, omdat er vier door de Duitsers op dolle dinsdag gebruikt waren als vluchtauto. De overgebleven drie wagens waren vernield door de gasgenerator en het slechte onderhoud. Drie jaar na de Tweede Wereldoorlog trad het Marshallplan in werking waardoor nieuwe auto's aangeschaft konden worden. De foto toont dan ook een rijtje mooie Diamond T's (klik!) met carrosserie van Lith, en op het portier het logo van het Marshallplan. Volgens het bijschrift al gefotografeerd in 1948. Maar... hoe kon dat zo snel? Kreeg de NRU de chassis cadeau? Of tegen een lage prijs? En werden die al gelijk geleverd in 1948? Wie weet meer van deze materie?"

29 juni 2012: Robert van Kesteren schrijft: "Dat de NRU Marshallauto's in 1948 kreeg kan goed kloppen. Deze hulp was snel omdat de Ver. Staten ons land wilden steunen als bondgenoot tegen de USSR etc. Radiowagens waren hard nodig gezien de crisis (blokkade van de Russen) in Berlijn, de communistische staatsgreep in Praag en de kwestie Indië (vertrekkende soldaten, nieuws van het Binnenhof). Verder kwamen er uitslagen van rechtszaken door de Bijzondere Rechtspleging en tribunalen van de oorlogsmisdadigers zoals Mussert c.s.

Een saillant detail: De SS und höhere Polizeifuhrer Rauter werd in Den Haag berecht en zijn boevenwagen was een gewezen besteller van bakkerij Paul Kaiser want er was niets anders. Een van deze NRU Diamonds stond buiten op de Kneuterdijk om verslag te doen. Meestal was een commissie bezig met teruggave van vernielde auto's samen met de Dienst Rijkswegverkeer en andere beheerorganisaties die overuren maakten als maar kon aantonen gedupeerd te zijn door Duitse diefstal en een prutspapiertje had na beslagname. Wie zoiets kon aantonen kreeg op toewijzing een nieuwe auto. Het was wel "take of leave it", nemen of niet. Mijn opa kreeg voor een gestolen Plymouth in 1947 een gloednieuwe Chevrolet Stylemaster (donkerblauw) terug in Rotterdam waar kavels stonden."