logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Rijksnummer 47

Rijksnummer 47 werd op 27 februari 1899 afgegeven aan P. Leeuwenberg uit Amsterdam voor een Vivinus (systeem Benz). Dhr. Leeuwenberg was directeur van de Simplex rijwielfabriek. Dat hij de Vivinus al geruime tijd in zijn bezit had blijkt uit onderstaande aanvraag voor de vergunning die hij bijna zes maanden vóór de afgiftedatum had verstuurd.

Rijksnummer 47 Simplex Leeuwenberg aanvraag vergunning Vivinus 18990206