Rijksnummer 438

438Rijksnummer 438 op de bestelauto van Blikman & Sartorius. In 1905 werd deze Darracq geleverd en van een carrosserie voorzien door Simplex

rijksnummer-438-darracq-simplex

Een stereofoto van de Darracq-Simplex van Blikman & Sartorius. Op deze foto is geen rijksnummer te zien, al lijkt de foto in dezelfde sessie genomen te zijn (vgl. achtergrond).