Rijksnummer 195

195Rijksnummer 195 op de De Dion Bouton (?) van G.H. Sijthoff