Rijksnummer 84

Hieronder een stereo foto van de Peugeot Type 15 van dhr. D. Siem. Gezien de uitgiftedatum van Siem’s nr. (30-06-1899) zal de foto van dat jaar of wat later moeten zijn. (uit: L. de Vries: Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop, SDU, Den Haag, 1989)

rijksnummer-84-peugeot-siem

84Rijksnummer 84 op de Peugeot van de heer D. Siem Jr uit Amsterdam tijdens de Spoorwegstaking 1903 (bewaking waterleiding Vogelenzang).


rijksnummer-84-Siem-1903041

Nog een foto van dhr. Siem, dit keer bemand met gewapende infanteristen. De man rechts is 1e luitenant Sinia, die het bevel voerde over de troepen die het pompstation bewaakten (foto uit Het Leven van april 1903).

Copyright © Conam 2010-2020

All Rights Reserved.