logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Rijksnummer 68

rijksnummer 68 dumoulinRijksnummer 68 werd afgegeven op 25 mei 1899 aan M. du Moulin uit Maastricht voor een Benz, maar in feite is het een La Parisienne, systeem Benz met een 'eigen' carrosserie, die lijkt op een Benz Duc. Over de handel en wandel van de heer Maxime du Moulin is ook nog wat onduidelijkheid. Hij zou directeur van een pannenfabriek zijn, maar daarnaast (ook) directeur/eigenaar van de Maastrichtse Telefoon Maatschappij. Ook zou hij in automobielen gehandeld hebben. Hij verkocht zijn La Parisienne aan Liotard uit Zwolle.

Volgens Fons Alkemade is dit vrijwel zeker een auto van de firma Maison Parisienne de Voitures Automobiles van wie de auto’s ook wel bekend waren als La Parisienne of L’Éclair. Deze firma uit Parijs was vermoedelijk degene die de handel van Roger overnam, de eerste die in Frankrijk de Benz op de markt bracht. Maison Parisienne had dus een link met Benz. Men leverde in 1897 modellen die nog vrijwel identiek waren aan de Benz-modellen, maar ging daarna vermoedelijk steeds meer eigen modellen leveren. Tot 1900 hebben ze dat volgehouden.

De man naast Du Moulin heet Van Aubel en de foto is gemaakt vóór diens brouwerij in Meerssen.


68Ook deze automobiel met rijksnummer 68 was waarschijnlijk eigendom van M. Du Moulin. De bestuurder lijkt dezelfde als de bestuurder van de foto hierboven.