Rijksnummer 51

51Rijksnummer 51 op de Renault (carrosserie Veth) van mevr. C.C. de Man-Calkoen uit Arnhem.