Rijksnummer 561

rijksnummer 561
Rijksnummer 561 werd op 27 januari 1902 afgegeven aan C. Bij 't Vuur uit Arnhem. Bij deze aanvraag werd melding gemaakt dat er een voertuig was getest met Aster-motor. Maar dat is niet op deze foto uit 1905 te zien, want deze motor lijkt het meest op een De Dion. Diverse details van deze automobiel lijken er op te wijzen, dat we hier te maken hebben met een mix van 'bronnen'. Het lijkt voor de hand te liggen dat de auto een product van Bij 't Vuur zelf is.

(bron foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie met als bijschrift "Dagelijks leven van leden van de Gouvernementsmarine. Gezaghebber der Gouvernementsmarine W. Zweerts de Jong en zijn zwager, Th.S. Paul, in één van de eerste automobielen, tijdens zijn verlof in Nederland, 1905")

Copyright © Conam 2010-2019

All Rights Reserved.