Rijksnummer 444

Rijksnummer-444

Rijksnummer 444 werd op 24 juli 1901 afgegeven aan W.R. Ferwerda J.Dz. te Amsterdam voor een Benz 3 PK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rijksnummer 444 Benz