logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Franklin (US) - Nederlandsche Automobielhandel, Rotterdam

Franklin 19200707 ned ahadvertentie juli 1920

franklin 19200721 ned ah RdS volendamIntroductie van de Franklin in Volendam. Uit Revue der sporten d.d. 21 juli 1920.

franklin 19200721 ned a rdS Hekekma SchellingIntroductie van de Franklin in Volendam hier met de importeur de heren Hekema en Schelling. Uit Revue der sporten d.d. 21 juli 1920.

franklin 19200000 nahadvertentie 1920

Franklin 19210413 nahadvertentie april 1921

Franklin 19210427 nahadvertentie april 1921

frankin 19210401 nahadvertentie april 1921

franklin-1921-naradvertentie 1921

Franklin-1921-ned-autom-handeladvertentie 1921

franklin 19220906 nahadvertentie september 1922

franklin 19230207 nah RdSUit Revue der Sporten d.d. 7 februari 1922: Op deze bladzijde brengen wij een illustratie van den vermaarden Amerikaanschen Franklin-car in z'n nieuwe gedaante. Vroeger had deze wagen een motorkap in het Renault-genre, echter zonder radiateur, want de Franklln wordt, zooals men weet, door lucht gekoeld. Thans is dit Yankee-snufje gemetamorfoseerd en verbeterd. De foto danken wij aan de welwillendheid van de N.V. Ned. Automobielhandel te Rotterdam, die dit product der Amerikaansche nijverheid hier te lande importeert.

franklin 19221221 ned automobielhandeladvertentie december 1922

franklin 19230402 nahadvertentie april 1923

franklin 19230613 nah RdSUit Revue der Sporten d.d. 13 juni 1923: DE FRANKLIN OP DE SCHEVENINGSCHE I.T.S.T. De bekende Amerikaansche Franklin, hier te lande geïmporteerd door de NV. Ned. Automobielhandel te Rotterdam, directeur de heer B. L. Schrammeijer Jr., was ook op de I.T.S.T. vertegenwoordigd Van den bewusten stand bieden wij den lezer hiernaast een foto. In 1898 construeerde Mr. Wilkinson te Syracuse (staat New-York) den eerste vier-cylinder motor met luchtkoeling en kleppen in de cylinderkoppen, een constructie in dien tijd nog onbekend. Een dergelijke motor werd in 1902 in een auto geplaatst, die bekend werd onder den naam „Franklin-Automobiel". Deze wagen had o.a. de volgende voordeden: vol-elleptische veeren en licht van gewicht. De productie bedroeg in 1902: 13 wagens; in 1907: 1509; in 1914: 7505- in 1916: 3804: in 1917: 8887; in 1919; 9173; in 1920: ruim 11000 wagens, en ten bewijze dat dit productiecijfer nog steeds stijgende is, diene dat dit thans meer dan het dubbele van 1920 bedraagt. Dat dus de luchtkoeling wel voldoet, is door deze cijfers ten volle bewezen, en buitendien nog door het feit, dat gedurende de laatste jaren de luchtkoeling meer en meer wordt toegepast. Ook de non-stopproef welke met de Franklin Car werd gehouden tijdens en op de Automobiel-Tentoonstelling in den Dierentuin te 's-Gravenhage van 5-14 April 1921 leverde hieromtrent wel het noodige bewijs. Deze non-stopproef werd gehouden onder toezicht van den WelEd. Heer W. N. Bakker, Directeur van het Centraal Autotechnisch Bureau (officieel Expertise Bureau van de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub). Van deze non-stopproef werd een rapport opgemaakt, waarvan hierbij een afschrift. Niettegenstaande de Franklin Automobiel in alle opzichten voldeed, bleef de Franklin fabriek doorgaan, het systeem luchtkoeling zooveel mogelijk te vereenvoudigen, en den motor zoo volmaakt mogelijk te maken. Het resultaat hiervan was, dat tegen het einde van het jaar 1922 een geheel nieuw type motor werd vervaardigd, terwijl begin 1923 een geheel nieuw model carrosserie aan de markt kwam.

franklin-1923-09-ned-auto-handeladvertentie september 1923

franklin 19231108 nahadvertentie november 1923

franklin 19240401 nahadvertentie april 1924