logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Lancia (I) - Het Centrum, Den Haag

lancia-1914-12-centrum-1

lancia-1914-12-centrum-2

lancia-1914-12-centrum-3Bovenstaande foto's en tekst komen uit "Revue der Sporten" d.d. 2 december 1914

In het daaropvolgende nummer (van 16-12-1914) liet men de achterkant van het pand zien:

Lancia Centrum 1914

Het Lancia-Palace in Den Haag.

Gaven wij in ons vorig nummer een tweetal foto's van bovengenoemd tuf-tuf-paleis in de Hofstad, thans volgt een derde, een kijkje gevend op de zeer moderne boxengarage, aan dit etablissement verbonden. Op 'n groote binnenplaats. 40 M. lang bij 21 M breed, zijn twintig afzonderlijke boxen opgetrokken, welke elk een oppervlakte van 6 bij 3'/2 M. beslaan De ruimten zijn goed geventileerd, van centrale verwarming, electrisch licht voorzien, terwijl spoelgelegenheid en een flinke kast mede voorhanden zijn. Het geheel is vervolmaakt door de aanwezigheid van een kamer met toilet-gelegenheid voor de chauffeurs. Dat van deze boxen-garage een ruim gebruik gemaakt zal worden ligt voor de hand. Deze afdeling is een der interessantste van dit werkelijke automobielen-paleis.

Lancia 19150100 centrumadvertentie januari 1915

Lancia 19150526 centrumadvertentie mei 1915

lancia-1915-centrumadvertentie 1915

lancia 19190000 centrumadvertentie 1916

lancia 1915 1916 centrumadvertentie 1916

lancia 19160000 centrum H 8013advertentie 1926

lancia-1917-centrumadvertentie november 1917

lancia 19190707 centrumadvertentie juli 1919

lancia 19200607 centrumadvertentie juni 1920

Lancia 19200915 centrumadvertentie september 1920

Lancia 19210216 centrumadvertentie februari 1921

lancia 19210401 centrumadvertentie april 1921

lancia-1921-centrumadvertentie juli 1921

Lancia 19210914 centrumadvertentie september 1921

lancia 19211016 centrumadvertentie oktober 1921