logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Steyr (A) - Auto-Unie / Haersolte, Amsterdam / Den Haag

Auto Unie was een samenwerking van Haersolte met een Frans bedrijf Merrem & La Porte en actief tussen mei 1921 en mei 1922.

steyr 19200603 haersolteadvertentie juni 1920

steyr 19200609 haersolte RdS 1


Uit de Revue der Sporten d.d. 9 juni 1920:

Een nieuwe Oostenrijksche wagen in Nederland.
De Steyr! Een product van de „Oesterreichische Waffenfabrikgesellschaft" in Steyr! Een product dus van een der oudste en meest gerenommeerde etablissementen- op 't gebied der
armatuur! Ja, de tijden zijn wel veranderd. Deze instelling maakt geen oorlogstuig meer, doch in de plaats daarvan automobielen, en dit binnenkort in groote series. Dat die series meer dan
voldoende zullen zijn, bewijst de omvang van deze „Oesterreichische Waffenfabrikgesellschaft". De fabrieken beslaan 240.000 M2, terwijl er alleen een montage-hal is van 63.000 M2. Er werken circa 1200 arbeiders. Deze grootsche inrichting nu zal een automobiel lanceeren, en waar wij bereids in staat waren, kennis te maken met dit „novum", daar kunnen wij nu al getuigen, dat deze Steyr iets heel bijzonders is. De wagen zal hier te lande geïntroduceerd worden door de N.V. Haersolte & Co., N Z. Voorburgwal 318 te Amsterdam. Wanneer de lezer nu den blik naar rechts slaat, ziet hij het nieuwste snufje op de Hollandsche auto-markt. Ja, daar, op die kiek, staat de Steyr, een wagen van het groote model, een zes-cylinder 12/40 P.K., 80 mm. boring en ito mm. slag. Wij hebben met dit modern vehikel een tochtje gemaakt, en kunnen voorloopig verklaren, dat wij kennis maakten met een eerste-klas merk. Voorloopig! Ja, want binnenkort hopen wij den Steyr op meer uitvoerige wijze aan onze lezers voor te stellen. Op ons tochtje echter naar de heuvelachtige omstreken van Haarlem konden wij bereids vaststellen, dat dit Oostenrijksch product een echte klimmer is, daarbij vast op den weg ligt, zoodat de montagne. russe van den Haarlemmerweg ons geen last bezorgde, wijders, dat deze Steyr-car een soupelen gang heeften een snelheid ontwikkelt, die tot bij de 100 in het uur kan opgevoerd worden. De carrosserie-bouw is elegant en degelijk. En de wagen is tot in de finesses verzorgd. De fabriek levert eveneens vrachtauto's en zal spoedig met een kleiner type voor den dag komen. Deze 6/20 is voorzien van een 4-cyl. motor, maar men neemt ook proeven met een 6-cylinder, die dit aardige wagentje tot een wondertje zal maken. Tot zoover onze introductie! Binnenkort verschijnt er, gelijk gezegd, meer over dit fabrikaat in de Revue. Wij voor ons gelooven inmiddels nu al, dat de Steyr-auto's even beroemd zullen worden als de geweren enz., door deze instelling geleverd. En dat zegt heel wat.

Steyr 19200609 haersolte RdS 2advertentie juni 1920

steyr 1920 auto unieadvertentie juli 1920

 

Steyr 19200818 haersolteadvertentie augustus 1920 

 

steyr 19201007 haersolteadvertentie oktober 1920

 

steyr 19210502 haersolteadvertentie mei 1921

 

steyr 19210805 haersolteadvertentie augustus 1921 


Steyr 19220426 haersolteadvertentie april 1922 

 

Steyr 19220524 haersolteadvertentie mei 1922

steyr-1922-haersolteadvertentie november 1922 

 

steyr 19221209 haersolteadvertentie december 1922 

steyr 19230402 haersolteadvertentie april 1923

Steyr 19230516 haersolteadvertentie mei 1923

steyr-1923-09-haersolteadvertentie september 1923

steyr 19231007 haersolteadvertentie oktober 1923

montier Steyr rai 19240200 haersolteStand van Steyr op de RAI 1924, samen met een Montier-Ford

Steyr-1926-11-24-haersolteadvertentie november 1926

steyr-haersolte-1advertentie d.d. ?? 


Steyr 19240901 haersolteSteyr 19240901 haersolte 

Steyr 19250421 haersolteadvertentie april 1925 


Steyr 19250831 haersolteadvertentie augustus 1925

advertentie januari 1926advertentie januari 1926

Steyr 19260525 haersolteadvertentie mei 1926


steyr-1928-steyr-werkeadvertentie 1927/1928 

 

steyr-1930-11-haersolteadvertentie november 1930

Steyr 19301115 haersolte AKadvertentie november 1930

steyr-1931-haersolteadvertentie 1931

 

austro-daimler-steyr-1931-haersolteadvertentie 1931 


Steyr 19320123 haersolte AKadvertentie januari 1932

Steyr-1932-haersolteadvertentie 1932