logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Sigma (F) - H.A.M.I.M., Den Haag

Sizaire Berwick 19191105 hamimadvertentie november 1919

Sigma 19191217 hamimadvertentie december 1919

Sizaire Berwick 19200303 hamimadvertentie maart 1920

sigma 19200303 hamim RdSUit de Revue der Sporten d.d. 3 maart 1920:

Parijs-Den Haag per Sigma

De Sigma was bij de oude Griekeneen soort van bed of rustbank, waarop wel zeven personen konden plaats nemen. Wat de Sigma in den modernen tijd is? O, eenvoudig 'n automobiel, een vier-zitter, waarin men op z'n gemak een trip van Parijs naar de lage landen aan de zee maakt. Een trip in dezen tijd door het oorlogs-gebied is niet alleen de moeite waard, maar ook een zwaar stukje werk. Dat heeft de heer Penning ondervonden, een der directeuren van de H. A. M. I. M., die op de foto hiernaast met zijne vrouw is afgebeeld. Natuurlijk in 'n Sigma ! En even natuurlijk in de Sigma, waarmede zij van de ville lumière in 't Haagje arriveerden.
Penning, een der jong-ouwe rotten is met zijn wagen van de Seine-stad langs de voor het meerendeel verwoeste wegen der voormalige Hindenburg-linie over Péronne, Bapeaume, Arras, Lens, Rijssel, Brussel, Antwerpen etc. naar het vaderland getuft! Een gevaarlijke rit, zoowel voor den wagen als voor den bestuurder. De auto had toch den gebrekkigen toestand der routes, door granaat-kuilen enz. veroorzaakt, te overwinnen. De bestuurder moest niet alleen de deceptie tegengaan, die dit geruïneerd deel van het eens zoo schoone Frankrijk biedt, hij moest ook de oogen den kost geven, waar sommige streken, o.a. in de buurt van Arras, nog steeds onveilig gemaakt worden door de gele duivels, die daar koelie-diensten moeten verrichten, doch hoofdzakelijk leven van roof en moord.
Hoe het zij, het echtpaar Penning heeft de reis goed volbracht, en de Sigma heeft zich prachtig gehouden. De motor liep als een klokje. En de veeren van den wagen bleken in orde.
En nu loopt deze proefwagen, als nummer een van een heele serie, die succesievelijk zal volgen, in ons vorstelijk 's Gravenhage, en dit specimen van de Fransche nijverheid dwingt allerwegen bewondering af. De Sigma is voorzeker een juweeltje onder de lichtere wagens.