logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Hurtu (F) - Garage Moderne, Den Haag

hurtu 19210401 moderneadvertentie april 1921

hurtu 19220504 moderne RdS 1

hurtu 19220504 moderne RdS 2

Uit Revue der Sporten d.d. 5 april 1922:

EEN SCHITTEREND NIEUWTJE OP AUTO-GEBIED IN DEN HAAG.

De vorige week is in het vorstelijk 's-Gravenhage een nieuwe garage geopend, n.1. de Garage „Moderne", gelegen aan de Rijnstraat, vlak bij het station Staatsspoor. Wij waren in de gedegenheid, in dit nieuw etablissement een kijkje te nemen. Buiten een waarlijk brillante schowroom, kantoor-lokalen, werkplaats, een ruime garage bevat de inrichting een aantal boxen, zooals op de tweede illustratie duidelijk is te zien.
Op de eerste kiek aanschouwt de lezer, hoe breed het front van het gebouw is. De firma is sub-agent
voor de „Buick", en importeert hier te lande wijders den bekenden Franschen wagen, de Hurtu.

hurtu 19221209 moderneadvertentie december 1922