logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Briton (GB) - Van der Molen, Amsterdam

briton 19130322 molenadvertentie maart 1913

briton-1913-05-Molen-garageAfbeelding uit 'Revue der Sporten' mei 1913

Artikel uit Revue der Sporten, d.d. 6 mei 1913

De model auto-garage van de Firma Van Ier Molen & Go. te Watergraafsmeer.

'n Nieuw snufje. Maar 'n nieuw snufje, waar je met pleizier over schrijven kunt, omdat het nieuwe ook het goede insluit. Eerlijk gezegd, men zou zulk een inrichting in het landelijke plaatsje Watergraafsmeer niet verwachten, en een garage gelijk deze zou ook in het hartje van Amsterdam een schitterend figuur slaan. We hebben in de hoofdstad tal van instellingen, die er zijn mogen. Maar dit systeem, het z.g. boxen-systeem ontbreekt tot nu toe. Wat hier dan ook door de heeren Van der Molen & Co. gewrocht is, het toont buitengemeene zaken-kennis en mag aanspraak maken op algemeene waardeering. Stelt u vooreerst voor een groot betegeld binnenterrein, een oppervlakte hebbend van ongeveer 500 M2., een ruimte, die gerust een geschikt manoeuvreerterrein voor automobielen genoemd mag worden. Waar om dit terrein de boxen zijn geplaatst, wordt het in- en uitrijden der wagens dus zeer vergemakkelijkt. De boxen zelf zijn volgens het nieuwste systeem vervaardigd. Ze zijn flink ruim, stofvrij, geheel van elkaar gescheiden, goed geventileerd, terwijl zich in iederen box, die centraal verwarmd en electrisch verlicht is, een kleederkast bevindt. De vloeren zijn van gewapend beton. Behalve deze zeer waardevolle gebouwen bevat de inrichting nog ruime reparatie-plaatsen, waar o.a. de Briton auto's geëxposeerd staan. De Firma Van der Molen & Co., welke op den Middenweg een groote rijwiel-zaak exploiteert, die verbonden is met de tuf-tuf-afdeeling, importeert toch deze Engelsche wagens, deze geheel Engelsche wagens, welke op de fabriek te Wolverhampton worden vervaardigd. De Briton wordt geleverd in 10-12, 4 cyl. twee en vier persoons, idem in 4 cyl. 14-16, torpedo model, een soort luxe-wagen van dezelfde kracht, terwijl de fabriek ook nog een royale, robuuste en hoogst voornaam uitziende coupe-car fabriceert. Wij hebben hier te doen met een degelijk Engelsch merk, dat de Britsche nijverheid alle eer aandoet. Wij gelooven dan ook, dat de firma Van der Molen & Co. Door uitbreiding van zaken, door dit agentuur, door de inrichting van deze garage op den goeden weg is om onder de Nederlandsche automobiel-handelaren een der eerste plaatse te gaan innemen. Wij hebben met veel genoegen kennis gemaakt met deze zoo degelijk opgezette zaak.

briton 19130506 rvs 1Een kijkje op de ruime binnenplaats van de model auto-garage van de firma Van der Molen & Co. te Watergraafsmeer (bron: Revue der Sporten)

briton 19130506 rvs 2De reparatie-zaal in genoemde inrichting (bron: Revue der Sporten)

briton house 19211224advertentie december 1921