logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Bédélia (F) - Eerste Heemsteedsche Sporthandel, Heemstede

bedelia 19130429 breslau rvsFoto hierboven: v.l.n.r. De Bédélia, van terzijde gezien; Dhr. A. Breslau, directeur der Eerste Heemsteedsche sporthandel; Een Bédélia, van voren gezien.


Uit de Revue der Sporten d.d. 29 april 1913:
Bédélia ! Ziedaar 'n naam, die voor eenige jaren te Parijs furore maakte en nu ook allengs in Nederland populair wordt. Verwondering mag dit dan ook geenszins baren. In Frankrijk sloegen deze voiturettes de menigte met stomme verbazing door hare schitterende overwinning in den Grand Prix de France 1912, toen deze wegduiveltjes op bet Circuit de la Sarthe de 396 K.M. in ongeveer 6 uur aflegden, dus met een gemiddelde van 60 K.M. in het uur, en triomfantelijk hare afdeeling vertegenwoordigden. En nu is ook de Bédélia in Nederland verschenen en wordt geïmporteerd door den heer A. Breslau, directeur der Eerste Heemsteedsche Sporthandel te Heemstede. Of zij succes zullen hebben? Wij vermeenen van wel. Alle waar naar zijn geld. Dat dient de eerste stelregel bij de beoordeeling van een goedkoopen wagen te zijn. Een 50 H.P. Renault zal meer genot verschaffen dan een simpele cycle-car, maar kost een vermogen, waar de tweede, een handjevol geld kost. Echter cycle-car en cycle-car is twee. Deze beweging is in Holland nu niet direct met open armen ontvangen. En. hoe kwam dat? Doordat naast veel goeds ook slechte producten op dit gebied geleverd worden. Men kijke er bij aankoop van een cycle-car steeds naar, of men een bruikbaar ding op den weg aanschaft dan wel een brok speelgoed, want dit laatste wordt onder verschillende namen tegenwoordig geïmporteerd. De Bédélia daarentegen mag er wezen.
Het succes in den Grand Prix bewijst het evenals een succes der laatste dagen, een triomferen in den wedstrijd Parijs-Nice. Maar buiten course-eigenschappen heeft dit aardig karretje ook de noodige kwaliteiten voor het groot-tourisme, terwijl het ook uitstekend als leverwagen kan dienst doen. De motor, een tweecylinder in V-vorm, of bij de minder zware typen een eencylinder, welke dus ook minder capaciteit op den weg ontwikkelt, is met alleen degelijk maar ook robuust.
De transmissie geschiedt door riem, een hoedanigheid, die, gezien de inconvenienten bij motorfietsen, wellicht eerst 'n wenkbrauwen-fronsing met zich zal brengen, maar terstond verzoening brengt door een hoogst vernuftig aangebrachte riemspanner, zoodat slippen absoluut uitgesloten is. Het carrosserietje is eenvoudig, maar praktisch. Men zit, men ligt er heerlijk in. En de veering gaat daarmede parallel. Men geniet absoluut in een Bédélia, en als mettertijd de constructeurs het klappen van den motor, wat wel sportief staat maar niet elegant is, verminderd hebben, wanneer voorts het aanzetten door een slinger en niet als thans door een touw, wat wel wat bromtolachtig staat, geschiedt, wanneer men tenslotte een marche arrière heeft weten aan te brengen, dan zal deze inventie gerust een grootsche genoemd mogen worden. Maar thans al heeft dit karretje ons vertrouwen. En sportief is hét zeer zeker, en van aanzien en van uitrusting, leuk in torpedo-model gecarrosseerd, zoodat het eenigszins van een kleine vliegmachine heeft, een vorm, die ettelijken van onze jongeren zal doen watertanden. Kennismaking met dit product dient zeer zeker aangeraden. Het is iets nieuws, maar iets goeds en iets goedkoops. Enfin, men weet onze opinie thans, het adres van den importeur, die met beminnelijkheid alle mogelijke inlichtingen zal verstrekken, men doe zijn voordeel met de kennismaking. Bédélia zal heusch op onze Hollandsche wegen, gezien de geringe aanschaffings- en onderhoudskosten, een goed figuur maken.

bedelia 19130429 breslau 1Drie Bédélia's, waaronder een leverantie-wagen voor de Eerste Heemsteedsche sporthandel te Heemstede.


bedelia 19130429 breslau 3De Amsterdamse leraar Prof. Kohnstamm, na een proefrit, uit een Bédélia stappend.

Bedelia-1913-05-breslauadvertentie mei 1913

 

Bedelia 19131014 ehsadvertentie oktober 1913


bedelia 1913 circa ehsadvertentie circa 1913