logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Vallée (F) - Willem Gerth, Utrecht

Vallee Dumont 1899 Willem Gerth 2Op de RAI-tentoonstelling van 1899

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vallee 18990321 Gerth RI 

Uit Rijwiel Industie d.d. 21 maart 1899Uit de Leeuwarder Courant, 27 maart 1899:

Een allersmakelijkst uitziend karretje is de automobiel „Vallée" in het vak 12 , onder beheer van den heer Willem Gerth te Utrecht. Dit is een Victoria voor vier personen en achteraan een klein bankje voor een bediende. Hieraan is geen bok. Wie op de bank onder de kap zit, dus vooruitrijdt, beheert het stuurtoestel. Vóóraan het rijtuig is een schutglas aangebracht, dat door een los zeil aan de kap verbonden kan worden. Men zit dan geheel beschermd, maar kan bovendien nog rijzeilen aanbrengen. Het komt mij voor dat dit het gezelligste, meest practisch ingerichte wagentje van deze tentoonstelling is. Het wordt bewogen door een motor van 4 p.k. met twee cylinders en automatische waterafkoeling.
Het loopt op Michelin luchtbanden en kost f 2850. Dat is nog een heele duit, maar ik geloof dat men er iets goeds voor heeft. Doch het zal eerstdaags met de automobielen wel gaan als met de gewone rijtuigen. Wie er alsnog geen koopen kan , die huurt er een; begin April zal de heer Gerth te Utrecht een verhuurinrichting openen. En als dat voorbeeld navolging vindt dan zenden wij weldra onze dienstmaagd uit, niet om een open rijtuig met twee paarden, maar om een automobiel voor zooveel personen te bestellen. De uit de mode geraakte wagens met eigen beweegkracht nemen dan de plaats der aapjes op onze pleinen in.

vallee-1899-gerth

 

advertentie 16 februari 1899

Valle-1899-gerth-2
Vallée Victoria


Valle-1899-gerth-3
Uit de Kampioen van 1899

vallee 19000317 gerth
advertentie maart 1900