logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Volvo (S) - Nebim / Automobiel Maatschappij "De Nieuwe Haagsche" N.V., 's-Gravenhage

Vanaf januari 1948 heeft de Nebim Volvo autobus- en vrachtautochassis geassembleerd in een fabriek te Boskoop met uit Zweden ingevoerde onderdelen. Het was de bedoeling tot een jaarproductie van 250 stuks te komen. Personenauto's werden geïmporteerd, maar ook heeft Volvo vanaf 1954 in Nederland personenauto's geassembleerd.

Volvo-1949-nebimadvertentie 1949

Volvo 19490504 nebimadvertentie mei 1949

volvo-1950-04-nebimadvertentie april 1950

Volvo--1952-03-nebimadvertentie maart 1952

Volvo 19521004 nebimadvertentie oktober 1952

volvo-1954-05-nebimadvertentie mei 1954

Volvo 19551029 Nieuwe Haagsche AKadvertentie oktober 1955

Volvo 19551203 nieuwe haagsche AKadvertentie december 1955

volvo-1956-02-nieuwe-haagscheadvertentie februari 1956

volvo-1956-nieuwe-haagscheadvertentie 1956

Uit ‘Bedrijfsvervoer’ d.d. januari 1956

DE „VOLVO"-PERSONENWAGENWERKPLAATS VAN „DE NIEUWE HAAGSCHE N.V."

In ons vorig nummer maakten wij melding van de opening van een nieuwe werkplaats van de Automobiel Maatschappij „De Nieuwe Haagsche" aan de Laan van Roos en Doorn te 's-Gravenhage.
Met de opening van deze hal is de eerste fase van verbouw en modernisering van alle tot deze maatschappij behorende panden aan de genoemde Laan, afgesloten. Reeds is opdracht gegeven voor het uitvoeren van overeenkomstige werkzaamheden aan de overige hallen, o.a. aan de Koninginnegracht.
Te zijner tijd zal het gehele project Koninginnegracht-Laan van Roos en Doorn ter beschikking komen van de Automobiel Maatschappij „De Nieuwe Haagsche" N.V., waardoor voor de personenwagens dan over een vloeroppervlak van circa 2000 m2 beschikt zal kunnen worden. De showroom zal uiteraard steeds voor beide maatschappijen beschikbaar blijven.

Nebim 19590100 werkplaats
De nieuwe werkplaats is wat inrichting betreft geheel afgestemd op het kwaliteitsproduct Volvo. De zeer lichte werkplaats maakt door zijn kleurschakering een buitengewoon prettige en rustige indruk. De vloer is een kostbare U.J.-tegelvloer, terwijl de wanden tot ongeveer 1,65 m vanuit de vloer van tegels voorzien zijn. Van de hypermoderne apparatuur in deze werkplaats noemen wij: twee Koni-bruggen, één complete Sun motortester, één Sun verdelertester met stroboscoop, beankelder met originele bean-apparatuur, één Hunter wheelbalancer, waarmede de wielen aan de wagen uitgebalanceerd worden, dus met naaf en remtrommel, één Cibié-regloscoop, één 1½ tons Koni-bok, verschillende Bradbury personenwagencricks, vijf verrijdbareKoni-werktafels, elk met bankschroef en bijbehorende gereedschapskist en één Lincoln smeerkabinet.

De vloer van de werkplaats loopt licht af naar een over de gehele vloerlengte lopende z.g. sneeuwgoot, gebaseerd op het overloopsysteem, met aan het eind een benzine- en olieseparator. Grote aandacht werd besteed aan de elektrische- en compressorinstallatie. Een veelheid van leidingen biedt nochtans een zeer duidelijk schema door het gebruik van contrasterende signaalkleuren.
In alle werkplaatsen is gelijktijdig een spreek- en radio-installatie aangebracht, terwijl in de nieuwe werkplaats naast de normale netstroom van 220 Volt evenveel 24 Volt aansluitingen zijn. De werkplaats is dusdanig overvloedig van stroom- en compressoraansluitingen voorzien, dat een in reparatie zijnde wagen vrijwel nimmer verplaatst behoeft te worden. Verder zijn de reparatieplaatsen voorzien van aansluitingen voor het afzuigen van uitlaatgassen door een buiten de werkplaats geplaatste exhauster.

„De Nieuwe Haagsche" N.V. gaat breken met de gewoonte, de eigenaar of bestuurder van de wagen bij de reparatie toe te laten. Aan een der korte zijden van de werkplaats is een verhoogde wachtkamer aangebracht, waarvan de wanden van onder tot boven van onbreekbaar glas zijn voorzien. Van hieruit heeft men een goed overzicht over de gehele werkplaats, zodat deze nieuwe regeling het vertrouwen van de cliënt in geen enkel opzicht aantast.

Deze nieuwe werkplaats zal het ongetwijfeld mogelijk maken, efficiënter en daardoor beter, sneller en goedkoper te werken. Voegt men daarbij het feit, dat slechts één type wagen, de Volvo PV-444 personenwagen, in deze werkplaats hersteld en onderhouden zal worden, hetgeen het snel en goed werken sterk bevordert, dan kan het niet anders, dat de cliënten met de ingebruikneming van deze nieuwe werkplaats zeer gebaat zullen zijn.

Nebim 19590100 beankelderbeankelder met originele beanapparatuur

volvo p1900 19560228 de nieuwe HaagscheEen Volvo P1900 op de stand van 'De Nieuwe Haagsche' tijdens de RAI-tentoonstelling, februari 1956

volvo-1957-nihamadvertentie 1957

volvo-rai-1958-nihamadvertentie februari 1958

volvo-amazon-1958-nihamadvertentie april 1958

volvo-amazon-koets-1958-nihamadvertentie 1958

Volvo 19591030 niham De Autoadvertentie oktober 1959

volvo pv544 19590000 nihamadvertentie 1959

In 1960 worden de N.V.'s Nebim en Niham officieel onder gescheiden directies gebracht. De eerste bemoeit zich voortaan uitsluitend met Volvo vrachtauto's en Volvo autobussen; de laatste met de Volvo personenauto's, stationcars en bestelauto's.