Bethlehem (US) - Ferdinand J. Thomsen & Co., Inc., Amsterdam

bethlehem-1920-09-thomsen

advertentie september 1920