logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Haanappel, Doesburg

Deze tekst is geschreven door Henk Beijers.  Hij is op zoek naar nog meer dealer garages voor het merk MG t/m 1980.
1. Wie heeft er een lijst voor mij van MG-dealers?
2. Zijn er nog foto’s bekend van oude MG-garages?
3. Wie kan mij in contact brengen met oude garagehouders van het merk MG?
Alvast hartelijk dank!!!!

De auteur dankt mevrouw Loes Ruikes-Haanappel hartelijk voor het beschikbaar stellen van de afbeeldingen 4 t/m 7, 10,11 en 14.

1. De eerste jaren.
Garage Haanappel begon in 1929 in een schuur aan de Kloosterstraat, later verhuisde het bedrijf naar een pand aan de Kosterstraat.
In 1934 verhuisde het acht kinderen tellende gezin naar het pand aan de Koepoortstraat 38. Alle kinderen hielpen spelenderwijs mee in het bedrijf van hun vader.
Rond 1955 verkreeg het bedrijf het dealerschap van het, onder het Borgward concern vallende, automerk Lloyd.
De zaken gingen prima, want op 3 februari 1956 kreeg de garage van N.W. Haanappel vergunning voor het met 6,8 meter naar achteren toe uitbreiden van het garagebedrijf.

Afbeelding 1 9Briefhoofd van garage Haanappel, 1955
Afbeelding 2 12Briefhoofd van garage Haanappel, 1959

2. MG dealerschap
Vanaf 1960, kort voor het einde van het Borgward concern in 1961, schakelde de heer N.W. Haanappel over op het dealerschap van Morris.
Vanaf 1964 werden er ook wagens van het merk MG bij garage Haanappel verkocht.
Door de sterk groeiende mobiliteit in ons land, vanaf eind jaren vijftig, stegen de verkoopomzetten van nieuwe wagens en het hiermee samenhangende onderhoud in de garage erg snel.
Door de sterk stijgende verkoop omzet werd in 1964 besloten het pand aan de Philippus Gastelaarsstraat 21 als uitbreidingslocatie aan te kopen.
Tot die tijd werden potentiële kopers van een MG helemaal meegenomen naar de showroom van importeur Molenaar in Amersfoort om auto’s te bekijken. Vanaf 1965 kon dat dichter bij huis in Doesburg.
De verkoop van auto’s geschiedde vanaf 1965 in de showroom van het pand aan de Philippus Gastelaarsstraat op de hoek met de Korte Koepoortstraat.

Afbeelding 3 10Bouwtekening uit 1965 voor de verbouw van het pand hoek Gastelaarsstraat / Korte Koepoortstraat tot showroom voor auto’s en garage.

1Garage Haanappel met showroom gezien vanaf de Korte Koepoortstraat tussen 1965 en 1970. Voor de showroom staat de Morris servicewagen met MG-logo.

Afbeelding 4Opening van de nieuwe showroom aan de Gastelaarsstraat 21 op 29 oktober 1965.

Afbeelding 6Morris Mini Moke tijdens de driedaagse automobielshow van 29 oktober t/m 31 oktober 1965 ter gelegenheid van de opening van de locatie aan de Gasthuisstraat 21.

3. Continuering van het bedrijf
Na het overlijden van de heer Haanappel senior in 1973 heeft zijn vrouw samen met haar zoon, N.J. (Nico) Haanappel, nog ruim tien jaar in het bedrijf gewerkt. Ook de echtgenote van zoon Nico werkte in het bedrijf. De dames hielden zich hoofdzakelijk bezig met de boekhouding van het bedrijf.

Afbeelding 7 9Rechts in het midden bij het bord Esso het pand van garage Haanappel aan de Koepoortstraat 38. Links voor (achter de DKW Junior) het pand met showroom op de hoek Gastelaarsstraat Korte Koepoortsraat rond 1970

Afbeelding 8 9Briefpapier van garage Haanappel uit 1969 met daarop de Morris en MG logos.

Met het verbeteren van de kwaliteit van de auto’s waren er voor het garagebedrijf steeds minder reparaties te verrichten. Er moest gezocht worden naar nevenactiviteiten.
Zo werden er autostallingsplaatsen verhuurd en er kwam een taxibedrijf bij dat tot 1970 heeft bestaan. De voornaamste nevenactiviteit was het openen van een benzinepomp.

Afbeelding 9 9Plattegrond bij de aanvraag voor een nieuwe Hinderwetvergunning in 1973 voor het bedrijf aan de Koepoortstraat 38.

Het houden van een pomp was voor de familie Haanappel niet zonder risico. In het ongunstigste geval werd er getankt zonder te betalen. Zo belde een ‘klant’ de heer N.J. Haanappel uit bed omdat hij dringend naar Amsterdam moest. Na getankt te hebben scheurde de klant er zonder te betalen met volle vaart en een volle tank vandoor.

Afbeelding 10 9Servicestation bij garage Haanappel aan de Koepoortstraat rond 1973 met een keurig betalende klant.

Afbeelding 11 9Als promotie voor het bedrijf deed Garage Haanappel in de jaren zeventig mee aan een historische optocht in Doesburg. Voor deze gelegenheid werd de oude servicewagen van stal gehaald.

4. Sluiting
Vanaf de zomer 1993 werden de inwoners van Doesburg gedwongen hun brandstof elders te halen. Door de strenge milieueisen, en de hoge kosten die hiermee samenhingen, waren kleine pomphouders genoodzaakt hun benzinestations te sluiten.

Op 65-jarige leeftijd beëindigde de heer N.J (Nico) Haanappel zijn garagebedrijf per 1 januari 1998. De familie bleef na sluiten van het bedrijf boven het pand aan de Koepoortstraat wonen.

Afbeelding 12 9Het pand aan de Koepoortstraat met de karakteristieke garagedeur in 2021.

Het pand aan de Gastelaarsstraat met showroom werd verkocht en is inmiddels omgebouwd tot luxe appartementen.

Afbeelding 13 8Het pand aan de Gastelaarsstraat 21 gezien vanaf de Korte Koepoortstraat anno 2021. De showroom is verdwenen.

Na zijn pensionering kon de heer Haanappel niet stil zitten. Hij kocht een Wolseley Hornet Mark III uit 1968 die hij helemaal uit elkaar haalde en weer als nieuw opbouwde. De Britse eigenaresse van de Wolseley ging begin jaren zeventig stage in Nederland lopen. Haar ouders vonden het maar niets dat het stuur en de bedieningspanelen rechts zaten. Voordat ze naar Nederland ging werd alles overgezet.
Toen Haanappel de Wolseley kocht stond hij al 20 jaar stil in een garage. Van horen zeggen werd dit model slechts zeven jaar in Nederland gevoerd. In die tijd zijn er niet meer dan 27 exemplaren van verkocht. De wagen is altijd een bijzondere vertoning geweest op de Nederlandse wegen.

Afbeelding 14 7De door de heer N.J Haanappel gerestaureerde Wolseley Hornet Mark III uit 1968