logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Internationale Automobiel Maatschappij, Amsterdam/Den Haag

De Internationale Automobiel Maatschappij (IAM) begon in 1913 in Amsterdam maar ging kort na de oprichting in 1914 naar de Korte Houtstraat 27, Den Haag.
Klik hier voor het stuk over het Excelsior House uit het tijdschrift de Auto uit 1919 dat voor de komst van de IAM in het pand op de hoek van de Scheldestraat en Pletterijkade in Den Haag was gevestigd.

1914 verhuizing

In 1915 adverteerde de IAM met Studebaker, Daimler (GB) , Buchet (Fr), BSA (GB) en Federal trucks.

1915 studebaker iam

File0643 I A M Scheldestraat

1926 verkoop IAM

In dit stuk uit 1926 staat hoe succesvol het IAM was met de verkoop van Studebakers. Dit bericht stond in Het Vaderland van 14 februari 1926

 

NIEUWE SHOWROOM • INTERNATIONALE Automobiel Maatschappij

De Internationale Automobiel Maatschappij alhier, die de bekende Amerikaansche Studebaker Automobielen importeert, heeft de fraaie modellen van dit merk een waardiger omgeving willen verschaffen dan zij tot nu toe bezaten. Waardiger vooral omdat zij om meer ruimte vroegen. In den loop der laatste jaren toch heeft de Studebakerfabriek zulk een uitgebreide serie modellen van de verschillende typen doen ontstaan, dat liet voor een zaak als de Int. Automobiel-Maatschappij, welke toch reeds over een zeer groot en ruim pand op den hoek van Scheldestraat en Pletterijkade beschikte noodzakelijk werd middelen te beramen om te komen tot een zeer groote showroom waar al die modellen konden worden tentoongesteld op zoodanige wijze dat de a s. kooper er een gemakkelijk overzicht kreeg van ’t geen Studebaker had aan te bieden. Door annkoop van belendende perceelen én door een algeheele inwendige verbouwing is de directie van de Int. Auto. Mij. er in geslaagd een uitstekende oplossing te vinden voor de moeilijkheden, welke zich door den groei van liet bedrijf en de vermeerdering van het aantal modellen, voordeden. In hoofdzaak hebben de heeren Manson en Vintges, de beide directeuren daarbij hun aandacht gepaald op de Showroom, de expositieruimte waar een eventueele kooper in staat moest zijn een keuze uit al de modellen te maken. Welnu die showroom in eenvoudige frische kleuren gehouden, afgewerkt met tegelranden, is een ideale ruimte geworden voor de Studebakers Zij bestaat uit twee gedeelten, gescheiden door een ruim kantoor, waar een gezellig zitje den kooper gelegenheid wordt gegeven om de zaken af te handelen. In totaal worden een 18-tal flinke wagens tentoongesteld zóódanig, dat men er gemakkelijk aan alle kanten om heen kan loopen. Ter zijde van de showroom bevindt zich een ongeveer even groote garageruimte, en daarnaast weer, maar er volledig van gescheiden, een reparatiewerkplaats met alle mogelijke moderne gereedschappen en machines. Een ruime open plaats waar wagens binnen worden gewasschen, uit de kisten gepakt en gemonteerd, voert verder naar- de verschillende magazijnen; kantoren enz. Het geheele gebouw wordt centraal verwarmd door middel van twee ketels.
Gistermiddag had de officieele opening plaats van deze geheel naar de moderne eischen ingerichte gebouwen. De heer Manson sprak daarbij een kort openingswoord waarin hij op de organisatie van de nieuwe zaak wees en de hoop uitsprak, dat de Internationale ook in de toekomst op hetzelfde vertrouwen van haar uitgebreiden kring van clientèle zou mogen rekenen als tot nu toe het geval was geweest.
Daarna heeft de heer Vintges Sr. als president-commissaris de linten welke de showroom afsloten doorgeknipt en konden de talrijke bezoekers de groote veranderingen, welke even zoovele verbeteringen zijn gebleken, in oogenschouw nemen.
Tal van zakenvrienden en enthusiaste Studebaker-bezitters hadden bloemstukken gezonden, welke de nieuwe showroom in een waar bloemenpaleis hadden herschapen.
Naast alle Studebaker-modellen, waarover wij reeds tijdens de Amsterdamsche tentoonstelling hebben kunnen schrijven waren ook nog eenige Engelsche Daimler automobielen geëxposeerd welke de Intern. Aut. Mij. eveneens voor ons land vertegenwoordigt.

Internationale Automobiel Maatschappij van der heem Studebaker 1
Deze foto is afkomstig van de website over van der Heem. Daar wordt vermeld dat de heer (Louis) Gussenhoven, geboren op 7 maart 1909 te Den Haag, na het doorlopen van de H.T.S. in Den Haag in dienst kwam bij de Internationale Automobiel Maatschappij NV Pletterijkade (hoek Scheldestraat) te Den Haag, eerst voor de verkoop van Studebaker automobielen, later als directeur verkoop.

Scheldestraat Den Haag

Scheldestraat Den Haag b

In 1926 werd een grote showroom toegevoegd in de Scheldestraat die plaats bood aan 18 auto's.

Erskine

De Erskine was een kleiner model van de Studebaker fabriek.

In 1930 werd de  Studebaker-Free Wheel vinding uitgebreid beschreven in het tijdschrift Sport in Beeld

File2018 IAM garage Den Haag 19330105

IAM had naast het hoofdkantoor aan de Scheldestraat 2-10 in Den Haag filialen in:
- Amsterdam, Overtoom 173-179
- Rotterdam, Schiedamsesingel 67 en Coolsingel hoek Oldebarneveltstraat

Internationale Automobiel Maatschappij van der heem Studebaker 2

De 5.000ste Studebaker werd in 1933 verkocht

Op de Haagse Beeldbank staan foto's van de panden aan de Scheldestraat 2-10 die nog steeds bestaan.
Klik hier voor de link naar een foto met de 1.000ste naoorlogse Studebaker.

Pletterijkade gezien naar de Weteringkade voorop rijdt de zesduizendste geimporteerde versierde Studebaker Haags Gemeente Archief

Deze foto is gemaakt ter ere van va de 6.000ste Studebaker die verkocht werd.

1939 08 10 HAB575b IAM Studerbaker
De 7.000ste Studebaker werd in 1939 verkocht.

Pletterijkade Scheldestraat
Screenshot van Google streetview van de panden waar de IAM gevestigd was.

In 1928 haalde IAM de krant toen telefonisch 50 Studebakers werden besteld in South Bend Indiana USA.
IAM adverteerde veel.

In 1935 werd IAM importeur van Hillman , Humber en Sunbeam.
In 1957 importeur van de kleine Duitse auto Maico.


Klik hier voor de Elektro Tax uit 1942

De Internationale Automobiel Maatschappij in Den Haag begon in het najaar van 1940 met de productie van een kleine electrische auto genaamd Story. De Story was ten gevolge van de benzineschaarste door de bezetting van Nederland in 1940 oorspronkelijk ontworpen als driewielige trapauto. Tijdens proefnemingen in de praktijk bleek deze aandrijving echter niet te voldoen en werd in september overgeschakeld op montage van elektrische aandrijving op het linker achterwiel. Het model was tweepersoons cabriolet, had drie transportfietswielen en was voorzien van een metalen, zelfdragende carrosserie van Pennock met een cabrioletkap, en had een leeggewicht van 350 kg. De eerste productieoplage bedroeg 50 stuks, maar productie van de tweede oplage is er ten gevolge materiaaltekort, c.q. loodaccu's, niet voltooid; 30 stuks werden gefabriceerd, waarvan sommige later van een kleine benzinemotor werden voorzien. De bezetter confisqueerde het bedrijf en de Wehrmacht plaatste een te grote order, waardoor het bedrijf niet aan deze verplichting kon voldoen en geliquideerd werd.

trapauto

Studebaker assm Maart 1940

Studebaker verkocht ook trucks die in Den Haag geassembleerd werden, zo ging het in 1940.

File0682 19560811 I A M

In 1956 werd een nieuw bedrijfspand geopend aan de Binckhorstlaan in Den Haag

1956 creusen

1956 Creusen bestelwagen

Op de Conam website staan veel advertenties van de IAM die importeur was van Studebaker.

Klik hier voor voor de personenauto's.
Klik hier voor de bedrijfsauto's.

In kranten werd regelmatig melding gemaakt van de I.A.M.