logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Louisse, Goes

In Januari 1905 vestigde de heer P. Louisse zich als rijwielhandelaar in Kapelle, waar hij in 1914 een nieuwe zaak betrok.
Op 18 Mei 1926 vestigde de firma Louisse op de Westwal in Goes haar auto- en montage-bedrijf.
Er werden auto’s verkocht van de merken Ford, Buick, Chevrolet en Opel.

Er werden ook Chevrolet trucks verkocht.


In het Zeeuwsch Dagblad van 22 mei 1954 werd uitvoering geschreven:

 

Garage Louisse in het goud „Hoeden af voor het verleden, jassen uit voor de toekomst

Vandaag herdenkt Autohandel en Garage Louisse te Goes N.V. en Louisse te Middelburg N.V. het vijftigjarig bestaan. Een halve eeuw geleden stichtte wijlen de heer P. Louisse een bedrijf, dat thans in en ook vèr buiten Zeeland bekendheid geniet. Het jubileum wordt gevierd met een receptie in Hotel de Korenbeurs te Goes, waar in het beursgebouw een autoshow is ingericht en waar de uitgebreide cliëntèle de fam. Louisse en het personeel dank zal komen brengen voor de prettige service.„Hoeden af voor het verleden en jassen uit voor de toekomst” zei de heer W.Louisse ons in een kort gesprek waarin hij ons een rijke verzameling bescheiden toonde, die een bewijs vormen van de wilskracht waarmede, wijlen zijn vader de zaak heeft groot gemaakt.
Deze begon in ’s-Gravenpolder. Hij was timmerman maar begreep dat de techniek niet stil zou staan en begon fietsen te verkopen.
In Januari 1905 vestigde de heer P. Louisse zich als rijwielhandelaar in Kapelle, waar hij in 1914 een nieuwe zaak betrok. Naast de fietsen begon hij met het verkopen van motorrijwielen. En in September 1912 deed de eerste auto zijn intrede. Het was een Eysink. die verkocht werd aan dr. Klos in Hulst. De auto, die nu ietwat bescheiden als ’n beeld uit een ververleden in het beursgebouw opgesteld staat naast gloednieuwe Opel- en Chevrolet- modellen, kostte destijds f 3500.—. Bij bestelling werd toen f 500.— betaald, bij levering f 1000.— en binnen drie maanden de rest.
Merkwaardig was toen, dat de heer Louisse de vertegenwoordiging had van Buick, Chevrolet, Ford en Harley Davidson. De Ford vertegenwoordiging uiteraard maar een jaar. In 1919 werd de eerste Chevrolet- bestelwagen verkocht aan Wed. P. de Jong te Goes.
De heren Louisse weten zich ook nog goed te herinneren de dag in 1922 toen vader Louisse met een Chevrolet Z. K. H. Prins Hendrik weg moest brengen van Vlake naar Hansweert.
Op 18 Mei 1926 betrok de heer Louisse een nieuwe zaak aan de Westwal hoek Agnesgang te Goes. In „De Zeeuw” van die dagen werd toen met eerbied gesproken over de werkplaats van 100 vierk. m. Vergeleken bij de nieuwe werkplaats van 900 vierk. m. die in 1951 is gebouwd was dat toen nog maar een bescheid begin.
Wie echter ziet, dat de zaak van 7 man personeel, o.w. vier familieleden, uitgroeide tot 30 thans, plus nog eens 20 in Middelburg, kan begrijpen waarom men later de werkplaats ging vergroten.
In 1928 werd het bedrijf aan de Gortstraat te Middelburg gesticht, waar thans de heren Chr. en Jac. Louisse de scepter zwaaien. De heren W. en J. Louisse beheren het bedrijf te Goes.
Naast de Buick en de Chevrolet kreeg de Fa Louisse in 1930 de vertegenwoordiging van Opel en in 1943 van de D.A.F. En er zijn in de loop van de jaren al heel wat van deze merken verkocht.
Over de oorlogstijd met de verfoeide gasgeneratoren zullen we maar zwijgen. Garage Louisse monteerde er zo’n 120 stuks…..
In 1953 werd een nieuw smeerstation gebouwd te Goes en daarmede werd het bedrijf tot wat het thans is, een uiterst moderne zaak, waar de heren Louisse met recht trots op kunnen zijn.

In De Stem van 17 mei 1951 werd over het 25 jarig jubileum van Louisse geschreven:

Op 18 Mei 1926 vestigde de firma Louisse op de Westwal haar auto- en montage-bedrijf. Op bescheiden wijze werd begonnen, maar de manier, waarop de zaak gedreven werd en de gelukkige ontwikkeling van de Ganzenstad maakte voortdurend uitbreiding noodzakelijk.
Besloeg het bedrijf bij vestiging een bebouwde oppervlakte van 100 m2, in de afgelopen 25 jaar breidde ’t zich uit tot 1000 m2. De laatste aanwinst is een reusachtige werkhal en garage, van de modernste machinerieën en allerlei technische snufjes voorzien, In deze hal wordt morgen de jubilé- tentoonstelling geopend met als „parade-paarden” de schitterende „Power Glide” van de Chevrolet; de nieuwe Opel-modellen en de D.A.F.-diesel geweldenaars.


Er is prachtig filmmateriaal op Youtube gezet die tot stand kwam in samenwerking met de provincie Zeeland

“Trugkieke: Louisse deel 1”.
Het dagelijks leven van het gezin Louisse uit Goes in ±1954, en het groeien van het garage familie bedrijf Louisse. Deze video kwam tot stand in samenwerking met de provincie Zeeland.
(In deze video komt de Eysink rijdend in beeld van de familie Louisse.)

“Trugkieke: Louisse deel 2”.
Het garagebedrijf Louisse uit Goes met al het personeel in 1956, fruitcorso door Goes in 1957.

Op KentekenZeeland.nl staan veel foto's van de auto's van de familie Louisse en hun klanten en van de garage.

1938 Chevrolet Master 1938
Klik hier voor een leuke website "De 18 Opels van mijn vader" die door garage Louisse zijn verkocht.