logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Spijker, Spyker, Amsterdam

Spyker, begonnen als rijtuigbouwers in Hilversum 1880, in 1886 naar Amsterdam, in 1895 eerste Spyker-Benz auto, in 1900 eerste geheel door Spyker gebouwde auto, in 1927 ging het bedrijf failliet.

Voor een uitgebreide geschiedenis van het merk Spijker lees o.a. 'Spijker 1889-1926' van Vincent van der Vinne of 'Spijker, een Nederlands fabricaat 1880 - 1926' van Wim Oude Weenink.

spijker-1899Spijker 1899

spyker-1903-01-spijkeradvertentie januari 1903

 Spijker 19030703 trompenburgadvertentie juni 1903

 spyker-1903-trompenburgadvertentie 1903

Spyker 19041202 trompenburg Mégevet De Kampioenadvertentie december 1904

Spijker 19060904 verweyadvertentie september 1906
Alleenverkoop door Verwey & Lugard


spyker-1907-10-spijkeradvertentie oktober 1907

spyker-1907-11-spijkeradvertentie november 1907


spijker 19080227 trompenburg 1advertentie februari 1908

spijker 19080227 trompenburg 2advertentie februari 1908

spyker-1909-08-05-trompenburgadvertentie augustus 1909

Spijker-trompenburgadvertentie circa 1909-1910

spyker-1910-08-11-trompenburgadvertentie augustus 1910

Spijker-19110304-trompenburgadvertentie maart 1911

Spijker-19110401-trompenburgadvertentie april 1911

Spijker-19110610-trompenburgadvertentie juni 1911

Spijker-19111111-trompenburgadvertentie november 1911

spijker 19110000 trompenburgadvertentie 1911

advertentie 1911

spyker-1912-18pk-trompenburgadvertentie 1912


spyker-1913-06-trompenburgadvertentie juni 1913

Spyker-1913-10-spijkeradvertentie oktober 1913

advertentie 1913advertentie 1913

saurer spyker 19140000 trompenburgadvertentie voor de Saurer-Spyker, 1914

spyker-1915-trompenburgadvertentie 1915

spyker-circa-1915-trompenburgadvertentie circa 1915

spyker-1(foto Ed Beekman)

Spijker 19160503 trompenburg

Uit de Revue der Sporten d.d. 3 mei 1916:

Mogen wij hierbij den lezer eens een prachtig staaltje van Nederlandsche auto-nijverheid voorleggen? Men aanschouwt hierboven een Spijkerwagen, tot in de kleinste finesses geconstrueerd door de bekende fabriek „Trompenburg" te Amsterdam. De auto werd vervaardigd voor Kapt. Wallard Sacré, den commandant van het Vliegkamp te Soesterberg Wij vermeenen niet te veel te zeggen, dat het product, wat afwerking en schoonheid van lijn betreft, niet behoeft onder te doen voor het first class buitenlandsche werk.

Spijker 19160531 trompenburg

Uit de Revue der Sporten d.d. 3 mei 1916:

Wij hebben er reeds eerder op gewezen, en onze bewering door een illustratie gestaafd, dat men momenteel niet meer naar het buitenland behoeft te gaan om een goede auto te zoeken, daarbij voortreffelijk gecarrosseerd. Wij toonden den lezer destijds een Spijker-sport-torpedo, slank van lijn, in ’t kort een beauty! Thans zijn wij in staat een ander schoon werkstuk van de Maatschappij “Trompenburg” aan onze lezers voor te leggen. Men aanschouwt hierboven toch een product dier Amsterdamsche fabriek, in mooi-Nederland gekiekt. De wagen, geheel door “Trompenburg” vervaardigd, is een limousine, geschilderd in koningsblauw met zwart, elegant van lijn, en toch kloek en robuust. Is dit plaatje niet een bewijs voor den vooruitgang onzer nationale nijverheid? En is het als ’t ware niet prikkelend tot de leuze “Holland voor de Hollanders”?

advertentie 1916

Spijker-Auto-23aug-1917advertentie augustus 1917

spijker 19190301 trompenburg 1advertentie maart 1919

spijker 19190301 trompenburg 2advertentie maart 1919

trompenburg 19190301 1Een serie carrosserieën in aanbouw, maart 1919

trompenburg 19190301 2ahet magazijn, maart 1919

trompenburg 19190301 2bde afdeling vliegtuigbouw, maart 1919

trompenburg 19190301 3bfoto uit maart 1919

Spijker 19190625 trompenburg

Uit de Revue der Sporten d.d. 25 juni 1919:

Een snapshot uit de bekende Spijker-fabriek, waaruit blijkt, dat men daar druk aan den arbeid is. Trompenburg lanceert thans een 13/30 P.K. chassis, en op de illustratie hierboven ziet men de eerste modellen van dit type, gereed om gecarrosseerd te worden. Trompenburg kan door de
getroffen voorbereidende maatregelen vroeger tot productie en aflevering komen dan de meeste Europeesche fabrieken, en zulks is een groot voordeel. Het spreekt van zelf, dat wij dit toonbeeld van Hollandschen ondernemingsgeest met genoegen plaatsen.

spijker 19201007 trompenburgadvertentie juni 1919

spyker-1919-07-1advertentie juli 1919

spyker-1919-07-2advertentie juli 1919 

spyker 19190000 trompenburgadvertentie 1919

spyker-1919-trompenburgadvertentie 1919

Spijker-Auto-4mrt-1920advertentie maart 1920

spijker 19200603 trompenburgadvertentie juni 1920

Spijker 19201201 trompenburgadvertentie december 1920

spijker 19210401 trompenburgadvertentie april 1921

spyker-1921-04-trompenburgadvertentie april 1921

spijker 19210502 trompenburgadvertentie mei 1921


spijker 19210727 RdS koolhoven

Uit de Revue der Sporten d.d. 27 juli 1921:

De Nederlandsche automobiel-nijverheid mag een mooi succes boeken. Frits Koolhoven - wie herinnert zich dezen coureur niet uit den tijd, dat hij in België voor Minerva reed? - heeft met een Spijker 6 cyl. den rit Parijs-Den Haag gereden, en Hollman's record, dat op 9 u. 48 m. stond, op 8 u. 25 m. gebracht. Een schitterende arbeid! Een sneltrein-prestatie! Waarmede wij èn den grooten Frits èn Trompenburg van harte feliciteeren! De lezer aanschouwt links het portret van Koolhoven. Rechts ziet men de entree joyeuse" in de fabriek aan den Amstel.

spijker 19211007 trompenburgadvertentie oktober 1921

 

Spijker-Auto-1sept-1921advertentie september 1921

spijker 19210805 trompenburgadvertentie augustus 1921

spijker c6 koolhoven 19210805De Spijker C6 waarmee Frits Koolhoven het record verbrak 

Spyker-1921-11-17-trompenburgadvertentie november 1921

Spyker-Koningin-1921-11-17-trompenburgadvertentie november 1921

Spijker-19220128-trompenburgadvertentie januari 1922

spyker-1922-koolhaasFrits Koolhoven in mei 1922 tijdens een wedstrijd op de boulevard van Scheveningen. Koolhoven was door Henri Wijnmalen, directeur van Spyker, gevraagd te assisteren bij de laatste ontwikkelingsfase van de nieuwe C4; Spyker's laatste en duurste model. (het onderschrift bij de foto noemde als coureur de heer Koolhaas)

Spyker-C4-1922Spyker C4 (foto Ed Beekman)

spyker 19220621 trompenburgadvertentie juni 1922

spyker-c4-1922-spykeradvertentie 1922

spijker 19230704 trompenburgadvertentie juli 1923

spijker 19231007 trompenburgadvertentie oktober 1923

spijker 19231201 trompenburgadvertentie december 1923

spyker rai 1924Spyker op de RAI-tentoonstelling 1924

Spyker-C6-Koningin-WilhelminaSpyker C6 van Koningin Wilhelmina (foto collectie Frans Vrijaldenhoven)

Revue der Sporten, 17 november 1924:

Nu wij het volgende gaan schrijven, vervult weemoed ons hart. De eenige Nederlandsche automobielen-fabriek, nl. het etablissement, dat de Spijker vervaardigde, bestaat niet meer, bestaat niet meer in dier voege, dat men de vermaarde wagens blijft construeeren. Voorzeker — Trompenburg sluit de poorten nog niet. Maar deze opening geschiedt alleen om nog reparaties te bewerkstelligen en de „service" ten opzichte van Spijker-eigenaren op gang te houden. De Spijker fabriceeren, men zal het niet meer doen, althans voorloopig niet. Tal van werklui zijn ontslagen, en een brok autogeschiedenis is hiermede plots wreedelijk afgesneden. Het was eigenlijk nimmer op Trompenburg een welvarend bedrijf. Hoe het kwam, de zaak wilde onder geen enkele directie vlotten. En desondanks leverde men toch goed materieel af, wat den laatsten 6 cylinder betreft, zelfs voortreffelijk werk. De Spijker dus wordt niet meer geboren. Het is jammer, innig-jammer. Het nationaal fabrikaat heeft hiervoor te schoone triumfen geboekt. Herinneren wij alleen maar aan den tijd, toen de eerste 6 cylinder op de Mooksche baan snorde, om zijn non-stop-rit te voltooien. Toen was heel het land vol van Spijker. Ook ons tweede plaatje, aan den record-rit Parijs-Den Haag ontleend, die Koolhoven op meesterlijke wijze reed, zal nog bij velen bekend zijn. Enfin — het is uit met den Spijker. Althans voorloopig! De Spijker heeft den spijker niet op den kop kunnen raken ....

spijker-12-mei-1926advertentie mei 1926

Meer lezen over het rijtuigverleden van Spijker? Zie de website van Hippomobielerfgoed.nl.

Klik hier om te kijken hoe het er bij (de huidige) Spyker uitziet.