logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Visser, Leeuwarden

visser carrosserie 1937caAdvertentie circa begin jaren vijftig

Gosse Visser maakte rijtuigen, hooiwagens, handkarren en kruiwagens. In 1910 zette zijn zoon, Gerben Visser, de zaak voort. Onder de naam ‘Visser Wagenmakerij’ richtte het bedrijf zich voornamelijk op de productie van koetsen en sjezen.
De naam werd later gewijzigd in ‘Visser Leeuwarden’. Toen het gemotoriseerd vervoer in Nederland toenam groeide Visser uit tot een bouwer van carrosserieën voor autobussen, verhuiswagens, vrachtwagens, bestelbussen en lijkwagens.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de zaak overgenomen door de zonen van Gerben Visser. Zij specialiseerden zich in ambulances en brancardsystemen. Daarnaast werden ook schooltandartsbussen en röntgenwagens gebouwd.
Visser Leeuwarden in inmiddels overgenomen door Ziegler, die nog steeds ambulances bouwt.

Bronnen:
Website Visser Leeuwarden
Artikel in de Telegraaf, d.d. 25 november 2022

Visser carrosserie 19300326Advertentie maart 1930. Kennelijk had men een carrosserie gemaakt voor een auto van S.S. Osinga’s tabakfabriek, gevestigd aan de Noordkade 47/49 te Drachten. Het gaat dan waarschijnlijk om kenteken B-9326 ten name van Fa. S. Osinga te Drachten.

carroserie visser Packard.1950.DeLuxeSuperEight.HZ 93396.VisserLw.HbNRK.extPackard uit 1948 voor het Nederlandse Rode Kruis

A 37837 visser leeuwardenAmbulance op een Opel Blitz (bron: Gronings Archief)

Visser Leeuwarden 1984 verlengde MB280SDoor Visser in 1984 verlengde Mercedes-Benz 280S. Opvallend is dat het kenteken was afgegeven voor het merk 'Visser', niet Mercedes-Benz, omdat deze Mercedes-Benz limousine uit 1984 na een ingreep in het chassis (toen) van Mercedes-Benz geen Mercedes-Benz mocht blijven heten en werd ingeschreven op naam van de carrosseriebouwer, in dit geval dus ‘Visser’. Later kreeg Visser van Mercedes-Benz wel een licentie en bracht Mercedes-Benz ook verlengde chassis uit, waarop door Visser zonder bezwaar van Mercedes-Benz ambulances en lijkwagens konden worden gebouwd. Aanvankelijk leverde alleen Binz in Lorch door hen verlengde Mercedes-Benz chassis.