Genugten - Wagenmakerij en smederij N.V. J. van Genugten

wagenmaker genugtenfoto d.d. ?