logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Domburg, Montfoort

Carrosseriebouw Domburg is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen de beide firmanten van carrosseriefabriek Den Oudsten & Domburg in 1947 uit elkaar gingen. Floris Domburg begon in Montfoort een carrosseriebedrijf dat voornamelijk autobussen heeft gebouwd. In de jaren zeventig werd de zaak opgeheven.

domburg-nbm

domburg 19530403 scania 2Touringcar op een Scania-Vabis chassis voor het Haagse Touringcarbedrijf en Reisbureau "Wester Coach", april 1953

Uit ‘Beroeps Autovervoer Personen’ d.d. 3 april 1953

“Over het Scania-Vabis chassis met zijn bekende zo uitmuntend geconstrueerde dieselmotor behoeven wij weinig te zeggen. Het is alom bekend, dat dit solide gebouwde chassis zich uitstekend leent voor toerwagenwerk, ook in bergterrein en op minder goede wegen, dat de vering niets te wensen overlaat, dat de remmen betrouwbaar en krachtig zijn en dat de motor bedrijfszeker en efficiënt is.
Wat de carrosserie betreft, dat ook hier prima werk is geleverd was niet anders te verwachten, maar er is hierover wel iets meer te vertellen. Allereerst de kleuren. Het uiterlijk is fraai van kleur en lijn, rood met een crèmekleurig dak, dat uiteraard voorzien is van een noodluik. Inwendig zijn eveneens de kleuren in rood en crème gehouden; de betimmering is uitgevoerd in lichtgekleurde houtsoorten, waardoor een harmonisch geheel is verkregen. De bekleding der zitplaatsen, in leer, is eveneens rood, met lichtbruine middenbanen. De zitplaatsen zelf zijn zeer comfortabel, goed verend, met schuimrubber hoofdsteunen, uitgevoerd in vliegtuigfauteuilmodel.
De onderlinge afstand der zitplaatsen is zodanig gekozen dat voldoende knieruimte tussen de stoelen is niet alleen, maar ook, dat de passagiers gemakkelijk met gestrekte benen, achteroverleunend, kunnen zitten.
Er zijn 48 van deze zitplaatsen, waarvan vier zijwaarts rijdend en dus 44 vooruitrijdend.
Het uitzicht is, dank zij de grote ramen met smalle stijlen, zeer ruim naar alle zijden, ook vóór en achter. Vier der ramen hebben draaibare bovenruiten waarvan het draaihandle op de dwarse middenstijl is aangebracht, waardoor een gemakkelijker draaien met minder kans op wringing en breuk is verzekerd. Ter weerszijden zijn gebogen bergruiten van geel onbreekbaar glas aangebracht, die een vrij uitzicht naar boven veroorloven.
Wat een goede ventilatie betreft, deze wordt in niet geringe mate bevorderd door de aangebrachte windmolens, die een tochtvrije ventilatie waarborgen.
Aan weerszijden zijn bagageplanken -geen netten- aangebracht. Men heeft hier de gebruikelijke netten vervangen, omdat de praktijk heeft geleerd dat de netten nogal eens spoedig stuk gaan, uitzakken en dan een slordige indruk maken en soms zelfs hinderlijk zijn voor de passagiers.
Ook aan de verlichting is veel zorg besteed. Er zijn keurig uitgevoerde zijlampen aan de raamstijlen en enige plafonniers tegen de zoldering, waardoor een niet te sterke, aangename en ruim voldoende verlichting wordt verkregen.
De voeding geschiedt, evenals trouwens van de gehele elektrische installatie, vanuit een 24 Volts accumulator.
Bagageruimte is in voldoende mate aanwezig onder de vloer en bereikbaar vanaf de buitenzijde van de wagen.
Natuurlijk ontbreekt ook de bekende Philitouring radio- en omroepinstallatie niet, hier uitgevoerd in de nieuwste vorm, waarbij de microfoon als een horloge om de pols wordt gedragen, hetgeen de bewegingsvrijheid van de chauffeur of reisleider bevordert.
Tenslotte trok nog onze aandacht de bijzondere constructie van de chauffeurszitplaats. Deze namelijk is niet alleen van een gemakkelijke niet-vermoeiende vorm, maar bovendien draaibaar opgesteld, waardoor plaatsnemen en opstaan vlug en gemakkelijk kan geschieden. Doordat het draaimechanisme zowel van boven
als van onderen is bevestigd en een enkele handgreep aan een handle voldoende is om de stoel vast te zetten, is een stevige en toch trillingvrije opstelling van de stoel verzekerd.
Ongetwijfeld zal deze nieuwe aanwinst van Wester Coach, die een totale lengte van elf meter heeft, wel bijzonder in de smaak van het reizend publiek vallen en daardoor mede een groot succes voor de onderneming betekenen.”

domburg 19530403 scania 1interieur van de Scania-Vabis

domburg type plaatje