logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Ford - Geschiedenis van Ford Nederland (Amsterdam)

ford-amsterdam-1Nadat Rotterdam geen geschikt terrein kon aanbieden, zag Amsterdam haar kans schoon. De gemeente bood een stuk bouwgrond aan dat lag bij een nieuwe haven ten westen van Amsterdam aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal, even voorbij de Hembrug. Deze haven, oorspronkelijk “Haven West” genoemd, wed later de “Ford-Haven”. Hier konden de schepen met onderdelen rechtstreeks van open zee tot letterlijk voor de deur van de fabriek varen.

Op 8 oktober 1931 werd de eerste betonnen heipaal geslagen op het nieuw opgespoten terrein. De fabriek werd in snel tempo gebouwd. De belangrijkste gebouwen en installaties waren eind augustus 1932 klaar en in september van dat jaar werd de nieuwe Ford-fabriek in bedrijf gesteld. De officiële opening was op 15 mei 1933. Henry en Edsel Ford waren daarbij niet aanwezig en volstonden met het sturen van een telegram.


ford-amsterdam-2
Met in eerste instantie een productie van tachtig auto’s per dag werd in 1934 de 500e Ford geassembleerd; in 1947 de 50.000e; in 1960 de 250.000e en op 13 mei 1974, toen de Nederlandse Ford Maatschappij haar halve-eeuwfeest vierde, werd de 457.838e Ford van de band gereden.

De Amsterdamse Ford-Fabriek heeft in de loop der jaren tal van modellen geproduceerd. Niet alleen de meest gangbare typen, zoals in de jaren dertig de Ford Junior, maar ook de 12-cilinder Lincoln Zephyr.

ford-amsterdam-3


ford-amsterdam-4

ford-amsterdam-5
Na de oorlog waren het onder meer de Anglia, Consul, Taunus, Zodiac, Zephyr en de Cortina. Een reorganisatie binnen het moederbedrijf had onder meer tot gevolg dat later per fabriek niet meer dan één of twee typen werden gebouwd. De Amsterdamse fabriek werd daarbij belast met de bouw van de Cortina, waar een jaar later de Amerikaanse Mustang aan werd toegevoegd.


ford-amsterdam-6

In de loop van de jaren is de fabriek herhaaldelijk uitgebreid. De grootste uitbreiding vond in 1975 plaats. Besloten werd om op het terrein van de Ford-fabriek een geheel nieuwe vrachtwagenfabriek met alle daarbij behorende faciliteiten te bouwen. Begin 1975 lanceerde Ford de Transcontinental, een serie zware vrachtwagens en trekkers in de zogenaamde Europa-klasse. Deze werden in de nieuwe fabriek geassembleerd.

Ford-19780208-fordadvertentie februari 1978

Henry Ford II bezocht de fabriek in 1948, 1954 en 1974.

Tegen het einde van de jaren zeventig begon de fabriek in Amsterdam met verlies te draaien en eind 1980, begin 1981 waren die verliezen zo hoog opgelopen dat ze voor de Ford Motor Company, het moederbedrijf in de Verenigde Staten, onacceptabel waren. In november 1981, bijna vijftig jaar na de opening, sloot Ford de fabriek. Ruim elfhonderd voor het merendeel Spaanse en Turkse werknemers kwamen daarbij op straat te staan.

Bronnen:

NN: een artikel in Auto & Transportwereld, juli 1978
NN: Een bezoek aan de Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek, uitgave Ford Nederland, ca 1936
Pim van den Bos en Piet Leenders: Een meneer in Amerika, uitgeverij Anthos, 1987

Aantallen geassembleerde auto’s door Ford Nederland:

1952 totaal: 2.591 (cijfers incompleet)
Ford (GB) 1.289
Ford (US/Canada) 895
Ford (D) 404
Ford (F) 3

1953 totaal: 5.826
Ford (GB) 3.482
Ford (US/Canada) 855
Ford (D) 1.489

1954 totaal: 8.283
Ford (GB) 2.976
Ford (D) 2.671
Ford (US/Canada) 2.492
Mercury (US/Canada) 144

1955 totaal: 11.141
Ford (GB) 4.548
Ford (D) 3.435
Ford (US/Canada) 2.937
Mercury (US/Canada) 189
Ford (F) 2

1956 totaal: 10.593
Ford (D) 4.711
Ford (GB) 4.380
Ford (US/Canada) 1.371
Mercury (US/Canada) 131

1957 totaal: 7.256
Ford (GB) 4.729
Ford (D) 2.119
Ford (US/Canada) 360
Mercury (US/Canada) 48

1958 totaal: 8.354
Ford (GB) 7.369
Ford (D) 745
Ford (US/Canada) 240

1959 totaal: 10.779
Ford (GB) 6.131
Ford (D) 4.408
Ford (US/Canada) 240

1960 totaal: 17.030
Ford (D) 8.778
Ford (GB) 8.012
Ford (US-Canada) 240

1961 totaal: 13.621
Ford (D) 7.163
Ford (GB) 6.458

1962 totaal: 14.121
Ford (GB) 8.077
Ford (D) 6.040

1963 totaal: 17.570
Ford (GB) 11.436
Ford (D) 5.951
Ford (US/Canada) 182
Mercury (US/Canada) 1

1964 totaal: 25.384
Ford (GB) 24.079
Ford (U.S./Canada) 949
Mercury (US/Canada) 356

1965 totaal: 25.379
Ford (GB) 24.698
Ford (U.S./Canada) 681

1966 totaal: 17.728
Ford (GB) 17.029
Ford (U.S./Canada) 699

1967 totaal: 22.875
Ford (GB) 22.665
Ford (Canada/U.S.) 210

1968 totaal: 27.538

1969 totaal: 23.976

1970 totaal: 14.221

1971 totaal: 13.261

1972 totaal: 20.792

1973 totaal: 18.775

1974 totaal: 16.915

1975 totaal: 6.083

1976 totaal: 4.139

1977 totaal: 14.844

1978 totaal: 3.850

Bronnen:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland. Overzicht van in Nederland ingevoerde, geassembleerde en gefabriceerde nieuwe motorvoertuigen, 1952 - 1971.
Motor Vehicle Manufacturers Association of the U.S. World auto market data, 1965 - 1998.