logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Volkswagen, Amersfoort

Volgens onderstaand bericht uit De Tijd van 17 november 1951 was Ben Pon sr. van plan om in Amersfoort een assemblagefabriek te bouwen. Het is er nooit van gekomen.

Assemblagefabriek voor Volkswagens volgend jaar in bedrijf
350 arbeiders sullen 40 auto's per dag maken

(Van onze speciale verslaggever) Tegen Augustus van het volgend jaar zal in Amersfoort een nieuwe fabriek gereed zijn, waar begonnen zal worden met het assembleren en vervaardigen van de alom bekende Volkswagen. Deze fabriek, waarvoor de plannen thans geheel gereed zijn, wordt gebouwd op het nieuwe industrieterrein van de gemeente Amersfoort, over een oppervlakte van 10.000 M2. Driehonderdvijftig arbeiders zullen hier in dienst komen en het is de bedoeling, wanneer het nieuwe bedrijf op volle toeren draait, dat een productie wordt bereikt van 40 Volkswagens per dag. In deze productie zal de Nederlandse industrie voor 35-50% worden ingeschakeld. Bekleding, zittingen banden, accu's, electrische installaties, lak, het glas en meer van dergelijke onderdelen voor de toekomstige Volkswagen zullen in eigen land kunnen worden vervaardigd. De meest elementaire delen zullen uit Duitsland worden geïmporteerd.

Geen invloed op de prijs
Deze nieuwe fabriek zal uiterst modern worden ingericht en een van de best geoutilleerde bedrijven van West- Europa worden. Deze nieuwe industrie zal men op de eerste plaats als een deviezen besparende en arbeid-brengende moeten beschouwen. Het feit, dat de Volkswagens met ingang van Augustus 1952 ook in ons land worden gemaakt, zal waarschijnlijk niet van invloed zijn op de prijs. Tot heden toe is gebleken, dat bij assemblage van de huidige prijs 43 pct. bestemd voor invoerrechten, weeldebelasting en ondernemerswinst van buitenlandse automobielen in Nederland geen prijsverlaging, eerder een prijsverhoging is opgetreden. Momenteel rijden er in Nederland naar schatting 14000 Volkswagens. Waarschijnlijk zijn hiervan enige honderden clandestien over de grens gebracht. Toen geruime tijd geleden een groot smokkelcomplot in Volkswagens in Zuid-Nederland werd ontdekt, meende men dat tenminste 10 procent van de Volkswagens die in Nederland reden illegaal de grens was overgebracht. Dit percentage is - zoals later is gebleken - aanzienlijk minder.
Het vorige jaar werden 5500 Volkswagens in ons land geïmporteerd. Dat deze wagen een van de meest gevraagde in Nederland is, blijkt uit het feit, dat de importeur, Pon's Automobielhandel N.V. in Amersfoort, 4000 vaste orden heeft liggen die op afdoening wachten. De opening van de assemblagefabriek in Aug. 1952 door deze N.V. zal hierin veel verlichting kunnen brengen.
Het ligt in de bedoeling een belangrijk aantal van de in Nederland te assembleren Volkswagens te exporteren naar het buitenland. De firma Pon heeft de vertegenwoordiging voor Indonesië, West-Indië en enige Europese landen.
De Volkswagen, een van de bruikbare objecten uit de nalatenschap van het Derde Rijk, heeft sedert de oorlog in die landen, waar import mogelijk was, een zeer grote opgang gemaakt en is in vele landen de meest verkochte auto. Hierdoor gesterkt, heeft de firma Pon, als alleen-importeur van deze wagens in ons land, thans - los van de bouw van de assemblagefabriek - een nieuw import- en servicebedrijf in gebruik genomen. dat een oppervlakte beslaat van 5500 M2 en beschikt over de modernste technische installaties. Hier arriveren alle Volkswagens die in ons land aankomen en worden zij grondig nagezien alvorens naar de verbruikers over te gaan. Voor dit bedrijf ligt Amersfoort, dat een knooppunt van spoorwegen is, zeer gunstig.