logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Burg, Pijnacker

BURG-1

BURG-2folder collectie Rob Hinse

burg-1953-01advertentie januari 1953

burg-1957-01advertentie 1957

burg-1957-02-1advertentie februari 1957

burg-1957-02-2advertentie februari 1957

burg-1958-02advertentie februari 1958

Artikel uit Bedrijfsvervoer d.d. maart 1958: De eerste aanhangwagen met luchtvering
Wij schreven reeds eerder in dit blad over de luchtvering, die ook voor het bedrijfswagenmaterieel in niet te stuiten opgang is. Daarbij zij direct opgemerkt, dat de oude vertrouwde bladveer nog lang niet heeft afgedaan en misschien wel "nooit" geheel vervangen zal worden. Maar hoe dit ook zal zijn, de luchtveer vraagt en verdient steeds meer de belangstelling. Zeer zeker geldt dit ook voor het vrachtvervoer en meer speciaal voor het vervoer van licht kwetsbare goederen. Een zeer belangrijke factor is ook, dat aangenomen kan worden, dat de luchtveringscomponenten een levensduur hebben, die tenminste zo groot is als de levensduur van de wagen waaronder zij zijn gemonteerd en die daarbij vrijwel geen onderhoud behoeven. Dit laatste in regelrechte tegenstelling tot het veerpakket, dat naast een periodiek onderhoud nog een "vrij regelmatig" vervangen van veerbladen vereist. Men denke slechts aan het leeg-rijden met bedrijfswagens, aanhangwagens en opleggers.

Burg 19580300 1"Close-up" van de luchtvering op de Burg-aanhangwagen; let op het duidelijk zichtbare linker regelventiel.

Een primeur!
Het doet deugd, dat de Nederlandse fabrikanten van opleggers en aanhangwagens er als de kippen bij zijn, om de mogelijkheden die de toepassing van nieuwe veersystemen met zich brengen te beproeven en toe te passen. Het spreekt vanzelf, dat hierbij nog veel researchwerk moet worden verricht en dat daardoor de eerste afleveringen nog belangrijk duurder uitvallen dan over enkele jaren noodzakelijk zal zijn.
De Gebr. van der Burg in Pijnacker, fabrikanten van aanhangwagens en opleggers, brengen als eerste Nederlandse fabriek een aanhangwagen met luchtvering. Het is een eerste zwaluw, die nog wel geen zomer maakt, maar als eersteling toch altijd de volle aandacht verdient en hopelijk ook zal krijgen. Overigens heeft deze fabriek haar eerste sporen op het gebied der luchtvering reeds eerder verdiend, want verschillende opleggers met luchtvering werden al afgeleverd en blijken in de praktijk goed te voldoen. Deze opleggers zijn, evenals dit b.v. bij DAF- en bij NETAM-opleggers het geval is voorzien van een General Tire luchtvering en de nieuwe aanhangwagen, die hier het onderwerp van bespreking vormt, uitgerust is met de Firestone “Airide” luchtveren. Deze laatsten zijn uitgevoerd als ronde balgen, verkrijgbaar in diverse afmetingen, al naar gelang de belasting die zij zullen moeten dragen. Als leverancier treedt D. J. Weweler N.V. te Apeldoorn op, die een en ander op haar beurt weer betrekt van de Firestone Import Maatschappij N.V. te Amsterdam. De "insider" zal nu direct begrijpend met het hoofd knikken.
D. J. Weweler N.V. is n.l. -dit dus even terzijde voor de outsiders!- een van de bekendste fabrikanten van bladveren en aanverwante artikelen in ons land en kan derhalve als specialist op het gebied der vering worden beschouwd. Na dit alles uit de doeken gedaan te hebben, richten wij nu onze aandacht op "BURG" aanhangwagens met luchtvering". Hierbij zijn de "Airide" balgen gemonteerd tussen het chassis en een draagarm, welke laatste hol is uitgevoerd en tevens als lucht- of expansietank fungeert. Het veersysteem werkt met een overdruk van 0.2 ato bij onbelaste en 2,3 ato bij volledig belaste wagen, welke waarden zijn aangepast aan het feit, dat als eersteling een 9-tons BURG aanhangwagen gekozen is. Vanzelfsprekend kunnen alle typen BURG aanhangwagens met een dergelijk veersysteem worden uitgerust, waarbij het formaat van de toe te passen balgen gekozen wordt aan de hand van de verlangde belasting.
Zoals bij de reeds eerder door ons in dit blad besproken luchtveersystemen wordt ook hier de luchtdruk in de balgen geregeld door een ventiel. Dit ventiel draagt dus zorg, dat de afstand tussen chassis en as "constant" blijft en treedt derhalve in werking, zodra deze afstand door wiel-uitslag vergroot of verkleind wordt. De werking van een dergelijk ventiel moet enigermate aan banden worden gelegd, opdat niet op elk hobbeltje in de weg gereageerd wordt.
Het door BURG toegepaste ventiel -een Republic ventiel- is daartoe voorzien van een ingebouwde hydraulische schokbreker, waardoor de kleinere stoten worden opgevangen door de verende werking van de lucht in de balgen, zonder dat de druk van deze lucht door in werking treden van het regelventiel wordt gewijzigd.
Bijgaande afbeeldingen doen zien dat de balgen aan de achterzijde op de reeds genoemde draagarmen zijn gemonteerd. Deze draagarmen zijn bij het draaipunt op de kop en bij de bevestiging van de as in het midden van de arm in rubber opgehangen. Deze ophanging in rubber wordt ook toegepast voor de torsie-arm, die de remkrachten moet opnemen.
Door het aanbrengen van een extra luchttank op de aanhangwagen wordt verkregen, dat het veersysteem ook bij afgekoppelde wagen blijft functioneren. Dit is natuurlijk een groot voordeel bij b.v. het laden of lossen van een dergelijke wagen, waarbij de hoogte van de laadvloer dus steeds constant blijft.
De AIRIDE balgen hebben een oliebestendige voering en een karkas van nylon. Bijzonder is, dat er geen metalen delen aan de balgen zijn vast gevulcaniseerd, hetgeen optreden van scheuren op de lassen met zich zou kunnen brengen, doch dat de montage van de balgen min of meer overeenkomstig geschiedt met de montage van de tegenwoordig meer en meer toegepaste binnenbandloze buitenbanden.

Voordelen
Het laat geen twijfel, dat de luchtvering voor tal van doeleinden grote voordelen biedt. Men verkrijgt een betere vering, waardoor b.v. fruit of andere gemakkelijk te beschadigen produkten beter vervoerd kunnen worden. Men verkrijgt een betere wegligging vooral bij een onbelaste wagen. Men verkrijgt een langere levensduur, niet alleen van het veersysteem, maar juist ook van de gehele wagen. Verder heeft de BURG aanhangwagen géén smeerpunten, hetgeen het periodiek onderhoud van een dergelijke wagen weer aanzienlijk vereenvoudigt. De hoogte van de laadvloer, een punt dat heel vaak de grootste aandacht vereist, wordt door de toepassing van luchtvering met niet minder dan acht centimeter teruggebracht.
Al met al komt het ons dan ook voor, dat de meerprijs van ƒ2.500 tot ƒ3.000 die de luchtvering voor een aanhangwagen van ca ƒ 12.000 met zich brengt, niet alleen niet alleen als overkomelijk, maar in vele gevallen zeker als meer dan verantwoord beschouwd moet worden!

Burg 19580300 2Burg-aanhangwagen, type BPA 9, met Firestone "Airide" luchtvering. Totaalgewicht voertuig plus lading 1200 kg. Nuttig laadvermogen 9 ton.

burg-1958-10advertentie oktober 1958

burg-1961-12advertentie december 1961