logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Edbro Europa N.V., Amsterdam / Zoetermeer

Edbro Europa N.V., Herengracht 292 te Amsterdam

Artikel uit Bedrijfsvervoer d.d. September 1958: Edbro Kipinstallaties
Edbro 19580900 bv
"Bij de hier in Nederland beschikbare kipinstallaties is een nieuw exemplaar gevoegd, de Edbro kipinstallatie. Men moet nu echt niet denken, dat dit een geheel nieuwe apparatuur- is. Niets is minder waar. Deze Edbro apparatuur is al tientallen jaren in de productie en ook in ons land in gebruik, waar zij op geruisloze wijze is binnengekomen. In de eerste plaats denken wij hier aan sommige Edbro-installaties, die na de tweede wereldoorlog met de dumpgoederen binnenkwamen, en meer in het bijzonder aan de Edbro-apparatuur op de Karrier vuilniswagen-eenheden, die door ondeskundigen vaak voor Commer-apparatuur wordt aangezien. Het feit dat Commer -die, zoals bekend, de bedrijfsauto-afdeling is van de grote Britse Rootes groep- op haar Karriermodellen, en dan voornamelijk op haar huisvuil-ophaalmodellen, deze Edbro kipapparatuur als standaard monteert, zegt overigens wel het een en ander over de kwaliteit hiervan.
Sinds kort wordt de Edbro apparatuur in ons land geïmporteerd door de Edbro Europa N.V., Herengracht 292 te Amsterdam. Zij werd ons voor het eerst getoond op een Scania Vabis chassis en wel op een chassis, dat door de Carrosseriefabriek van Doorn was gebouwd.
Afgezien van verschillende interessante, technische details is het opmerkelijke van deze kipapparatuur dat hier, naast het gewone type met drukplunjers midden onder de bak, ook een enkele of dubbele drukplunjer wordt benut, die helemaal aan het voorste einde van de bak is aangebracht. Dit vraagt uiteraard weliswaar een veel hogere telescoophoogte voor de plunjers zelf, maar daarnaast is een veel lagere kipdruk nodig. Dit houdt dus in dat, indien men bijvoorbeeld een totaalgewicht van tien ton zou moeten kippen, men nu met een kipdruk kan uitkomen die de helft is van de tien ton, dus ca v-f ton.

Technische details van de Edbro kipinstallaties
Technisch interessant aan deze Edbro kipinstallatie is, dat de hydraulische pomp tezamen is gebouwd met een power-takeoff en dat alle bewegende delen geheel in olie zijn gedompeld. De pomp is een typische tuimelschijfpomp (de tuimelschijf is bekend uit de dagen, dat half technisch Nederland geloofde in het succes van de Hulsebos motor), met zes plunjers. Deze pomp is al vele jaren in gebruik en door octrooien beschermd.
Door de zes plunjers heeft de pomp een hoge output, wat uiteraard de kiptijd gunstig beïnvloedt. Zowel bij lage als bij hoge drukken geeft de pomp een sterke Stroom hydraulische vloeistof. De maximale hydraulische druk ligt in de buurt van 100 at.
Een Scania Vabis drie-assig model met Edbro dubbele telescoop kipinstallatie. De tuimelschijfpomp is zodanig gebouwd, dat slijtage praktisch geëlimineerd is. Kogelbanen geven een minimum aan wrijving en de zes plunjers zijn gehard en nauwkeurig op maat geslepen. In de praktijk komt dan ook geen plunjerslijtage voor. Alle hydraulische kleppen, die in de hydraulische apparatuur gebruikt worden, werken op geharde klepzittingen, wat een minimum aan slijtage geeft. De telescopen zijn direct tezamen gebouwd met het reservoir voor de hydraulische vloeistof, waardoor anders vaak lekkage veroorzakende hogedruk leidingen geheel zijn vermeden.
De apparatuur was aangebracht op een Scania Vabis en bestond uit het type 4 LNX, geschikt voor het kippen van een belasting van 10-12 ton. De complete apparatuur weegt hier 210 kg. Er zijn (zie foto) 2 telescopen in gebruik, met een buitendiameter van 82,5 mm. De laadbak was een speciale bak, gebouwd voor een graanhandel, waarmede los gestort graan kan worden vervoerd. De laadbakmaten zijn 5.85 x 2.20 m, de vaste schotten zijn 50 cm hoog. Met losse steekschotten van 85 cm krijgt men een totale laadwandhoogte van 1.45 m. De bak is zo gebouwd, dat geen graan kan ontsnappen via kieren en geen spatwater naar binnen kan komen.
De kiphoek bedraagt 45°-50°; alle manipulaties kunnen van binnenuit de cabine verricht worden.
De prijs van deze apparatuur bedraagt, ongemonteerd doch geheel compleet, ƒ2028. Enkele gegevens betreffende de gewichten van deze Scania Vabis zijn als volgt:

Chassisgewicht                   4570 kg
Cabine                                 300 kg
Reservewiel                         120 kg
Brandstof                              40 kg
Totaal chassis + Cabine      5030 kg
Kipinstallatie                        210 kg
Laadbak                             1290 kg
Algemeen totaal                 6530 kg
Nuttige lading                        10 ton
G.V.W.                             16530 kg

Eén der voordelen van de op deze wijze aangebrachte Edbro kipinstallatie is, dat het gewicht, door afwezigheid van een hulpchassis, gering is terwijl de laadbakvloer mooi laag blijft.
Voornamelijk zullen de typen LN worden geïmporteerd, d.w.z. gelijksoortige typen als de hier beschrevene, namelijk l of 2 telescopen."

edbro-1967advertentie 1967