logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Van der Ploeg's Fabrieken, Nieuwerkerk aan de IJssel, Pacton

Van der Ploeg's Fabrieken te Nieuwerkerk aan de IJssel, Pacton

Ploeg 1949 01 15 Bedrijfsvervoeradvertentie januari 1949

ploeg-ahw-1950-07-01advertentie juli 1950

 

Ploeg carrosserie 19500500Artikel uit Streek- en Stadsvervoer, mei 1950

(Artikel in Bovag 12 december 1953)

"De naam „Pacton", voor velen thans wellicht nog een raadsel, is eigenlijk het toverwoord, waaruit men na verklaring de voornaamste activiteiten van dit bedrijf kan leren kennen. Het is een samenstelling van de eerste letters van onderscheidenlijk: Ploeg, Aanhangwagens, Chassis, Trechters, Opleggers, Nieuwerkerk.

Opgegroeid in de hoefsmederij van zijn vader, waarin de heer Van der Ploeg Jr. uiteraard geen toekomst meer zag, ving hij in 1938, ten einde het vaderlijk bedrijf niettemin voort te zetten, doch in gewijzigde richting, aan met de vervaardiging van trechters voor het overladen van zand, grint en kolen alsmede ander stortmateriaal. Dit soort trechters werd en wordt in bescheiden mate nog - vervaardigd van 5 tot 150 m3 inhoud. De verplaatsbare, van 6 en 8 m3 inhoud zijn van een even eenvoudige als vernuftige constructie, waardoor zij gemakkelijk met een kipauto kunnen worden vervoerd.

Het jaar 1938 was - nu achteraf bezien wel een fataal jaar om een bedrijf te beginnen. Al zeer spoedig kwam de tweede wereldoorlog, de heer Van der Ploeg gevoelde er niets voor om voor de bezetter te werken en voorts werd bij het grote bombardement van Rotterdam zijn gehele bedrijf, toen aldaar gevestigd, in een puinhoop veranderd.

Na de oorlog gelukte het hem, beslag te leggen op een geschikt terrein met fabriekspand te Nieuwerkerk aan de IJssel en begon hij met vrijwel geen middelen van voren af aan. Verkerend in de gelukkige omstandigheid, niet slechts kundig, maar bovendien toegewijd personeel te hebben, iets waaraan zijn vroegere wijze van omgang met dit personeel voorzeker niet vreemd is geweest, gelukte het hem, dit nieuwe bedrijf in korte tijd tot bloei te brengen. Het fabricageprogram werd geregeld uitgebreid. Behalve de trechters ging hij aanhangwagens fabriceren, één-, twee- en drie-assige, waarvan de chassis vervaardigd zijn met één centrale hoofdlegger van kokerprofiel met geperst stalen zijtraversen en omlijstingsprofiel; aan de voorzijde voorzien van een kogeldraaikrans van grote diameter, assen met conische nastelbare rollagers, in rubber opgehangen veren en naar believen vacuüm- of luchtdrukremmen. Op gelijke wijze worden ook Pacton opleggers vervaardigd, resp. met één as, met tandemassen of pendelassen.

Voorts ging het bedrijf zich specialiseren op het verlengen van chassis, voor welk werk een zware strijd gevoerd moest worden, waaruit Pacton zegevierend tevoorschijn is gekomen. Er bestond aanvankelijk van velerlei zijde ernstige tegenzin in chassisverlenging, ten gevolge van het feit, dat zulk werk door tal van landelijke smeden was beproefd, op een wijze, die grote narigheden bracht voor de gebruiker. Bedoelde smeden, toegerust met slechts geringe werktuigkundige kennis, vatten veelal de chassis-verlenging veel te eenvoudig op. Van berekeningen wisten zij weinig of niets en zij lasten een paar stukken tussen de chassisbalken zonder deze overeenkomstig te verzwaren. Erger nog dat zij meenden de cardanas alleen maar te behoeven verlengen en evenmin te behoeven verzwaren, waarbij dan voor de verlenging nog gewone vlampijp gebezigd werd. Door de moeilijkheden, die hierdoor onvermijdelijk moesten ontstaan: te zwakke constructie, hevige onbalans van de cardanas enz., had zich snel de mening verbreid, dat chassisverlenging een onding was.

Onder leiding van de heer Brooshoofd, technisch leider van Pacton, werd evenwel de strijd tegen dit wanbegrip aangebonden. Chassis-verlenging kan, maar behoeft geenszins ondoeltreffend te zijn. Aangezien vrachtauto-chassis overal in serie worden vervaardigd, is het vaak maar toevallig en dus gelukkig voor de koper, wanneer de afmetingen van een door hem gekochte vrachtwagen precies op zijn behoeften zijn afgestemd. Door een technisch verantwoorde verlenging kan evenwel nu de koper zonder bezwaar het merk kopen, waaraan hij de voorkeur geeft, zonder dat de lengte een bezwaar behoeft op te leveren. Pacton verbouwt op iedere gewenste lengte, met inbegrip van het veranderen der aandrijfassen, vanglagers, koppelingen en remaansluitingen. Zij geeft volledige garantie, zodat aan een dergelijke verbouwing geen risico verbonden is."

ploeg-nieuwerkerk-1950advertentie 1950

pacton-1953-01advertentie januari 1953

ploeg-pacton-1953-01-bovagadvertentie januari 1953

ploeg-pacton-1953-03-bovagadvertentie maart 1953

ploeg-pacton-1953-12-interieur-fabriekInterieur fabriek december 1953

ploeg-pacton-1954-04advertentie april 1954

(Artikel in Bovag 2 oktober 1954)

UITBREIDING VAN DER PLOEG'S FABRIEKEN (PACTON).

"Van der Ploeg's fabrieken te Nieuwerkerk aan de IJssel heeft in deze plaats de laatste tijd sterk te kampen met personeelsgebrek, reden waarom zij heeft uitgezien naar een andere vestigingsplaats, liefst een beetje naar de noordelijke kant van ons land, omdat zij in de Noord-Oostelijke provincies vele cliënten heeft, die daarmede gemakkelijker zouden kunnen worden bediend.

Het is de heer Van der Ploeg gelukt te Ommen, in Overijsel, beslag te leggen op een industrieterrein van 85 bij 45 meter, alwaar reeds een aanvang is gemaakt met de bouw van een fabriekshal met bijbehorend woonhuis. Reeds tegen het einde van dit jaar hoopt PACTON (want zo zal de naam nu definitief gaan luiden) gereed te zijn voor de officiële opening. Het fabricageprogramma wordt hetzelfde als dat te Nieuwerkerk aan de IJssel, namelijk: vervaardiging van aanhangwagens en opleggers en het repareren van deze voertuigen. Ook het monteren van vacuum- en luchtdrukreminstallaties zal in Ommen ter hand worden genomen."

De vestiging in Ommen werd officieel op 15 januari 1955 geopend.

ploeg-pacton-1954-03advertentie maart 1954

ploeg-pacton-1956-12advertentie december 1956

ploeg-pacton-1957-01-1advertentie januari 1957

ploeg-pacton-1957-01-2advertentie januari 1957

ploeg-pacton-1957-01advertentie januari 1957

ploeg-pacton-1957-03advertentie maart 1957

ploeg-pacton-1957-07advertentie juli 1957

ploeg-pacton-1957-08advertentie augustus 1957

ploeg-pacton-1957-09advertentie september 1957

ploeg-pacton-1958-01advertentie januari 1958

ploeg-pacton-1958-02advertentie februari 1958

ploeg-pacton-1958-04-1advertentie april 1958

ploeg-pacton-1958-04-2advertentie april 1958

pacton-1974-02advertentie februari 1974