Imp. auto's tot 1940 (beschrijvingen)

Opel (D) - General Motors Continental, Antwerpen/Rotterdam

opel-1931-gm-01advertentie 1931


opel-1931-gm-02advertentie 1931


Opel-Super-Six-1937-gm

advertentie 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opel-1938-gm

advertentie 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opel-1939-gm

advertentie 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vauxhall-1939-gm

advertentie 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 general-motors-1950-04-gm

advertentie april 1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1952-10-gm

advertentie oktober 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel 19531204 gmadvertentie december 1953opel-1955-07-gm

advertentie juli 1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opel 1955 general motors

 

advertentie 1955

 

 

 

 

 

 

 opel-1956-04-gm

advertentie april 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

general-motors-1957-02

advertentie februari 1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel in Bedrijfsvervoer, september 1957: 'Netherlands branch' van General Motors in Rotterdam

“Voor de laatste wereldoorlog werden alle werkzaamheden voor en in Nederland door General Motors Continental van Antwerpen uit geregeld. De verkopen aan de dealers kwamen door bemiddeling van vertegenwoordigers, die van het hoofdkantoor in Antwerpen uit "opereerden" tot stand. Ook de leveringen vonden rechtstreeks van daaruit plaats. General Motors beschikte hier te lande dus niet over een eigen organisatie en evenmin over kantoorgebouwen, opslagplaatsen, en dergelijke.
Toen in september 1939 de wereldoorlog uitbrak, werd de eerste stap gedaan tot voorlopige oprichting van een, zij het zeer bescheiden, kantoor ten behoeve van de voor Nederland aangestelde "power of attorney". Dit kantoor werd te Rotterdam gevestigd. 
De deviezen-beperking en het daaraan verbonden systeem van importvergunningen deed General Motors na de wereldoorlog besluiten, in Nederland definitief een eigen organisatie op te richten. In augustus 1945 kon op de Parklaan in Rotterdam een gehuurd pand als kantoor in gebruik worden genomen. Bovendien huurde men enkele in het havengebied verspreid liggende opslagruimten. In 1948 werd tot aankoop van het gebouw Parklaan en tot huur van opslagplaatsen aan de Sluisjesdijk overgegaan. De geleidelijke verbetering van de deviezenpositie en de daardoor ontstane ruimere importmogelijkheden vormden een andere reden om tot uitbreiding van de pas opgebouwde organisatie in Nederland te komen.
Met de ontwikkeling van de automobielmarkt in Nederland nam ook de belangrijkheid en de groei van de "Rotterdam Branch" van General Motors meer en meer toe. De verkoop van auto's die in de jaren 1935-1939 gemiddeld 6.800 stuks bedroeg steeg in 1956 tot ruim 25.000.
Door ruimtegebrek genoodzaakt moesten opnieuw opslagplaatsen worden aangetrokken, die door hun verspreide ligging het steeds moeilijker maakten de omvangrijke zaken naar behoren te verrichten. Daarom werd in oktober 1955 van de gemeente Rotterdam een stuk grond van 75.000 m2 gekocht. Dit terrein ligt op het oude vliegveld Waalhaven. Het grenst aan een van de grootste havens van Rotterdam en is tevens dicht bij de verkeersweg Rotterdam-Antwerpen gelegen.
Van dit stuk grond behoefde slechts 1/3 deel te worden gebruikt voor het bouwplan. Op 13 maart 1956 ging de eerste paal in de grond; op 9 juli 1956 werd de 903e paal als laatste geheid.
Daarna werd met de eigenlijke bouw van een twee-verdiepingen frontgebouw van 2.025 m2, een aansluitend gebouw van 3.375 m2 en een magazijn van 16.875 m2 begonnen,
Midden 1957 kwamen de magazijnen en opslagplaatsen en eind 1957 de kantoorgebouwen zo ver gereed, dat ontruiming van de loodsen aan de Sluisjesdijk respectievelijk het kantoor aan de Parklaan kon geschieden. Op laatstgenoemd tijdstip werd tevens de naam "Rotterdam Branch" gewijzigd in de meer toepasselijke naam "Netherlands Branch".
Het gebouw is thans volop in gebruik. Op de begane grond vindt men de expositieruimte; het trainingscentrum; het servicestation, waar nog een open ruimte van 27.000 m2 verharde grond voor opslag en parkeren aan aansluit; de hoofdopslagplaats; kantoren en magazijnen. Op de eerste verdieping zijn kantoorlokalen en cafetaria's.
Door uitbreiding van de fabrieken in Antwerpen, die in januari 1956 tot stand kwam, vindt levering van nagenoeg alle voor Nederland bestemde goederen van Antwerpen uit plaats. Het vervoer van de uit Antwerpen afkomstige auto’s geschiedt door een transportonderneming, die hiervoor gebruik maakt van zes truck-trailer combinaties, elk geschikt voor het vervoer van 5 Opeis Rekord of Vauxhall Victors. De grotere auto's komen op eigen kracht. Normaliter rijden de truck-trailer combinaties twee maal per dag.
Ontworpen werd het gebouw door het Architectenbureau Kraayvanger te Rotterdam. De aannemers waren Dura's Aannemings Mij N.V. te Rotterdam.”

opel-1958-08-gm

advertentie augustus 1958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1959-04-gm-1

advertentie april 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1959-04-gm-2

advertentie april 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1959-06-gm

advertentie juni 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1960-01-gm

advertentie januari 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1960-10-gm

advertentie oktober 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1960-11-gm

advertentie november 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1960-12-gm

advertentie december 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1960-general-motors

advertentie 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1961-01-gmadvertentie januari 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1961-04-gm

advertentie april 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opel-1962-03-gm

advertentie maart 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel 19671002 gm
advertentie oktober 1967

Opel-1968-03-gm

advertentie maart 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opel-1971-03-gm-1advertentie maart 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

opel-1971-03-gm-2advertentie maart 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opel-Manta-1971-03-gm

advertentie maart 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opel-manta-1971-06-gm

advertentie juni 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opel-manta-1971-10-gm

advertentie oktober 1971

Copyright © Conam 2010-2017

All Rights Reserved.